holocaust, jewish, extermination, concentration camp, shoah, auschwitz, belzec, treblinka, monowitz, birkenau, night of the long knives,
deportations, judenrat, majdanek, westerbork, chelmno, vught, wannsee, theresienstadt, roma, sinti, night of the broken glass, extermination camps, nazi“s,
hitler, jews, diaspora, jewish council, judenrat, transportation, birkenau, ghetto, hans vanderwerff, sion soeters, aktion reinhard, terezin, himmler, david irving
holocaust denial, holocaust lest we forget, jews, synagogue, oswald pohl, odilo globocnik, deportations, judenrat, majdanek, westerbork, chelmno, vught,
wannsee, theresienstadt, roma, sinti, night of the broken glass, extermination camps, nazi“s, hitler, jews, diaspora, jewish council, judenrat, transportation,
birkenau, ghetto, hans vanderwerff, sion soeters, aktion reinhard, terezin, himmler, david irving, holocaust denial, holocaust lest we forget, jews, synagogue,
oswald pohl, siegfried seidl, protectorate, bohemia, moravia, murmelstein, karl rahm, anton burger, karl hermann frank,

 

Kamp Westerbork - Kurt Schlesinger


 

 Schlesinger in zijn kantoor achter zijn bureau.


       De interne organisatie van het kampleven en de uitvoering daarvan liet Gemmeker over aan de verschillende Dienstbereiche - werkafdelingen. Oberdienstleiter - Hoofd van de Administratie Schlesinger was net als Pisk een gewillige medewerker van commandant Gemmeker. Schlesinger was een Duitse Jood die zijn aanstelling als Hoofd van de Administratie te danken had aan het feit dat hij reeds voor het uitbreken van de oorlog in Westerbork ondergebracht was als vluchteling. Hij werd tot Hoofd aangewezen door de toenmalige Nederlandse commandant Schol en behield zijn bevoorrechte positie nadat de SS de teugels in 1942 in handen genomen had. Het was Gemmeker die commandant Schol ontsloeg, maar hij handhaafde het interne gezag dat door hem opgezet was. Met als gevolg dat Schlesinger als Hoofd van het interne gezag doorging. Op deze manier wist Gemmeker een geraffineerd systeem op te zetten waardoor een kleine groep Duitse Joden, die tot de zogenaamde elite behoorden, actief mee zou werken aan de deportatie van ongeveer 102,000 Joden die voor het merendeel van Nederlandse afkomst waren. Wel moet vermeld worden dat het overgrote deel van de Duits-Joodse vluchtelingen hier ook onder viel. De beloning voor dit minderwaardige werk zou het veelgezochte uitstel van deportatie zijn. Voor het Hoofd van de administratie, maar ook voor zijn gezin. En zoals het uitkwam, ook voor de vrienden van Schlesinger. Maar, zoals later zou blijken, betekende het in veel gevallen slechts uitstel en geen afstel. Schlesinger, Pisk en Spanier waren de uitzonderingen natuurlijk.

Kurt Schlesinger


       Kurt Schlesinger moest uiterst voorzichtig te werk gaan om de ellende te overleven. Hij was het soort mens dat de indruk wekte over betreurenswaardige eigenschappen te beschikken. Hij was bereid om de levens van meer dan honderdduizend medegevangenen op te offeren door hen door te zenden naar vernietigingskampen zoals Auschwitz/Birkenau en Sobibor, en daarmee zijn eigen huid en die van verscheidene van zijn mede Duitse alten Lagerinsassen - kamp oudsten en hun gezinnen te redden. Het was inderdaad het dilemma van een wanhopig mens dat vastbesloten was om te overleven, ongeacht de kosten die dat zou vergen. Tot zijn verdediging kan worden gezegd dat Schlesinger hoogstwaarschijnlijk niet geweten heeft welk vreselijk lot de slachtoffers te wachten stond. De gevreesde wekelijkse deportatie treinen en de omstandigheden waaronder de slachtoffers vertrokken, opgesloten in veewagens, zou eigenlijk voor hem afschrikwekkend gewerkt moeten hebben. Helaas was dat niet het geval.

       Na de oorlog verbleef Schlesinger nog enkele jaren in Nederland. Hij was o.a. een van de getuigen in de rechtszaak tegen zijn voormalige commandant. Hij sprak voor de verdediging. Tegen het eind van 1949, bij het slot van de rechtszaak tegen Gemmeker, verdween hij van het toneel. Hoogstwaarschijnlijk werd het hem duidelijk dat ook hij gezocht werd om zijn rol als medewerker van de nazi's uit te leggen. Jaren van intensief zoeken naar verblijf- of schuilplaats faalden. Evenals het geval was met Pisk, werd ook van Schlesinger nooit enig spoor ontdekt. Totdat ik in 2004 Aad van As, de voormalige distributiekantoor ambtenaar voor het kamp Westerbork, ontmoette. Van hem vernam ik dat Pisk naar Australiė was geėmigreerd terwijl Schlesinger in Amerika zijn toevlucht had gezocht en gevonden. Beide mannen zijn inmiddels overleden.