holocaust, jewish, extermination, concentration camp, shoah, auschwitz, belzec, treblinka, monowitz, birkenau, night of the long knives,
deportations, judenrat, majdanek, westerbork, chelmno, vught, wannsee, theresienstadt, roma, sinti, night of the broken glass, extermination camps, nazi“s,
hitler, jews, diaspora, jewish council, judenrat, transportation, birkenau, ghetto, hans vanderwerff, sion soeters, aktion reinhard, terezin, himmler, david irving
holocaust denial, holocaust lest we forget, jews, synagogue, oswald pohl, odilo globocnik, deportations, judenrat, majdanek, westerbork, chelmno, vught,
wannsee, theresienstadt, roma, sinti, night of the broken glass, extermination camps, nazi“s, hitler, jews, diaspora, jewish council, judenrat, transportation,
birkenau, ghetto, hans vanderwerff, sion soeters, aktion reinhard, terezin, himmler, david irving, holocaust denial, holocaust lest we forget, jews, synagogue,
oswald pohl, siegfried seidl, protectorate, bohemia, moravia, murmelstein, karl rahm, anton burger, karl hermann frank,

 

The Holocaust: Lest We forget - Hans

 


        De tweede wereldoorlog heeft op mij de onuitwisbare indruk achtergelaten van een afschuwelijk kwaad. Het is moeilijk zo niet onmogelijk om de herinneringen van die oorlogsjaren uit te wissen. De bezetting door de nazi's was een angstaanjagende tijd en ik beleef die jaren nog steeds keer op keer. Ik kan mij voorstellen dat sommige mensen het zouden willen vergeten. En sommigen doen dat ook! Omdat ik de horror van de tweede wereldoorlog heb ondergaan vind ik dit moeilijk om te accepteren. Anderen, zoals David Irving die de nazi onderdrukking niet hebben meegemaakt, werden ontkenners van de Holocaust. Natuurlijk doen revisionisten hun uiterste best om twijfel te zaaien over het massale bewijs dat door rechtbanken en door vele ooggetuigenverslagen naar voren is gebracht. Zulk anti-Semitisme, ik geef de voorkeur aan de naam Joden-haat, is onvergeeflijk. Dat is nu juist de reden, waarom ik het initiatief heb genomen, om deze pagina's samen te stellen met historisch bewijs, opdat nu, vele jaren later, terwijl het aantal ooggetuigen afneemt, een beschrijving van de Holocaust en wat er toe geleid heeft, ter lezing behouden blijft voor volgende generaties
.

       De Heilige Geschriften benadrukken zachor - herinnering. We worden daarin o.a. opgeroepen om Amalek te herinneren. Hetzelfde geldt voor Haman, Titus, Pilatus, en Hitler en allen die nog steeds Joden vervolgen en vermoorden. Al was er geen andere reden, de Holocaust moet onderwezen worden. Juist in onze scholen, opdat onze kinderen in die geschiedenis worden onderricht zodat zij het zich later zullen herinneren. De Holocaust is zo ongelooflijk van proportie, dat het slechts een aantal generaties zal duren, voordat een poging wordt ondernomen om zich met deze monsterlijke gebeurtenis in de geschiedenis te verzoenen. Als wij dat toe zouden staan! Historici en Politici zijn hier inderdaad in geslaagd bij eerdere afschuwelijke gebeurtenissen. Wie kent of praat er nu nog over de inquisitie die aan vele Joden het leven heeft gekost? Of wie heeft gehoord van de volkerenmoord van de Armeniėrs welke plaatsvond rond de eeuwwisseling van 1900? Dit zijn slechts twee van de vele tragedies die plaats vonden in het verleden en die nog steeds voorkomen in onze wereld vandaag.

       Hoeveel boeken er ook geschreven zijn over het onderwerp, hoeveel Websites er ook aspecten van de Holocaust belichten, hoe vaak we ook het onderwerp bespreken, conclusies kunnen niet makkelijk getrokken worden over de Holocaust. Het is mijn intentie om binnen deze pagina's zo veel mogelijk feiten en bronmateriaal voor het voetlicht te brengen. Het is mijn hoop en verwachting dat de conclusies die u zult trekken, uw geweten zullen activeren ten aanzien van Israėl en het Joodse volk, en hun vrijheid en recht op bestaan. Maar ook ten aanzien van het welzijn van het gehele menselijke ras, ongeacht waar zij leven of wie zij zijn.

       Waarom is het zo belangrijk dat wij de Holocaust niet vergeten? Hoeveel weten we over die kwade tijd in de geschiedenis van de verlichte mensheid? Ik nodig u uit om de pagina's van deze Website te lezen, die een poging doen om duidelijkheid en waarheid over het onderwerp van de Holocaust te bieden, opdat wij het niet vergeten! .......... Hans Vanderwerff