holocaust, jewish, extermination, concentration camp, shoah, auschwitz, belzec, treblinka, monowitz, birkenau, night of the long knives,
deportations, judenrat, majdanek, westerbork, chelmno, vught, wannsee, theresienstadt, roma, sinti, night of the broken glass, extermination camps, nazi´s,
hitler, jews, diaspora, jewish council, judenrat, transportation, birkenau, ghetto, hans vanderwerff, sion soeters, aktion reinhard, terezin, himmler, david irving
holocaust denial, holocaust lest we forget, jews, synagogue, oswald pohl, odilo globocnik, deportations, judenrat, majdanek, westerbork, chelmno, vught,
wannsee, theresienstadt, roma, sinti, night of the broken glass, extermination camps, nazi´s, hitler, jews, diaspora, jewish council, judenrat, transportation,
birkenau, ghetto, hans vanderwerff, sion soeters, aktion reinhard, terezin, himmler, david irving, holocaust denial, holocaust lest we forget, jews, synagogue,
oswald pohl, siegfried seidl, protectorate, bohemia, moravia, murmelstein, karl rahm, anton burger, karl hermann frank,

 

Bevrijding van Westerbork - Ted Sheppard


Luitenant Ted Sheppard in 1944


        Op 1 maart 2004 ontving ik een email van Dr. Edward (Ted) J. Sheppard uit Victoria, B.C. Hij schreef mij het volgende: "Ik was de Luitenant belast met het gezag over het 8ste Canadese Verkenningsregiment (Troop # 7). Wij waren de eerste troepen die het kamp naderden. In de vroege morgenuren van 12 april 1945 staken wij het Oranjekanaal over. Vervolgens trok mijn verkenningsgroep, bestaande uit vijf Daimler pantserwagens en zeven Brengun carriers, op langs een smalspoor in de richting van het kamp waar we tussen 11 en 12 uur aankwamen. Wij reden het kamp binnen en kwamen tot stilstand op de appèlplaats. We zagen geen wachten op de uitkijktorens. Ik herinner me de stilte die rond het kamp hing. Plotseling leek het wel als of er letterlijk honderden mensen uit de gebouwen stroomden en op ons afkwamen. Een oudere man klom op mijn Daimler en gaf mij zijn Jodenster. Die ster heb ik toegevoegd aan mijn andere oorlog memorabilia die ik tot aan vandaag toe bewaard heb. De bevrijdde gevangenen wilden graag met ons hun "bevrijde" snoepjes delen die uit de kamp kantine gehaald waren nadat de Duitse bewakers er de voorgaande avond vandoor waren gegaan. Na dat ik Lt. Col. Alway op het Eskader Divisie Hoofdkwartier over onze positie en ontdekking had ingelicht, kreeg ik een uur later het bevel van majoor Wood om het kamp te laten voor wat het was en met mijn verkenningsgroep verder naar het noorden te trekken. We overnachtten in het dorpje Amen".

De bevrijding van Westerbork
Foto Herdenkingscentrum Westerbork

Een gepantserde wagen van Daimler
Foto Ted Sheppard


       Hoewel het officiële verhaal van de bevrijding van kamp Westerbork beschreven is in diverse documenten en boeken die beschikbaar zijn bij het Herinneringscentrum van Westerbork, zou ik onrecht doen aan Dr. Sheppard als ik geen melding maak van zijn persoonlijke ervaringen bij de bevrijding van kamp Westerbork. Veel van zijn herinnering aan en beschrijving van die dag komt overeen met de officiële beschrijving. Van Sheppard's verhaal wordt ook gewag gemaakt in het boek van Kapitein Cecil Law, "Kamp Westerbork, Transit Camp to Eternity: The Liberation Story" - "Kamp Westerbork. Transitokamp naar de Eeuwigheid: Het verhaal van de bevrijding."

       Ik ben bekend met zeker zes andere beschrijvingen van mensen die op dat moment ook in de omgeving van Westerbork aanwezig waren. Niet alle verhalen geven een even duidelijk beeld weer. Situaties en voorvallen waarna verwezen wordt hebben wel plaats gevonden maar niet altijd op de manier, en soms de plaats, zoals ze in de officiële documenten beschreven staan. Daar zijn ondermeer de verhalen van de uitzonderlijk veelvuldig gedecoreerde Nederlandse parachutist Kapitein Arie (Harry) Bestebreurtje, van parachutist Kapitein Carel J. L. Ruijsch van Dugteren, en van Geheim agent en Sgt. parachutist Willem van der Veer behorende tot de Nederlandse Troep # 2, en van Samuel Schrijver, een Nederlandse Jood die enkele dagen voor de bevrijding uit Westerbork wist te ontsnappen, van Abraham Mol, een voormalige gevangene en verpleger uit het kamp Westerbork en van Hans Colpa, in 1993 het waarnemend hoofd van het Herinneringscentrum in Westerbork.


 

 

 


 

 

 


English