holocaust, jewish, extermination, concentration camp, shoah, auschwitz, belzec, treblinka, monowitz, birkenau, night of the long knives,
deportations, judenrat, majdanek, westerbork, chelmno, vught, wannsee, theresienstadt, roma, sinti, night of the broken glass, extermination camps, nazi´s,
hitler, jews, diaspora, jewish council, judenrat, transportation, birkenau, ghetto, hans vanderwerff, sion soeters, aktion reinhard, terezin, himmler, david irving
holocaust denial, holocaust lest we forget, jews, synagogue, oswald pohl, odilo globocnik, deportations, judenrat, majdanek, westerbork, chelmno, vught,
wannsee, theresienstadt, roma, sinti, night of the broken glass, extermination camps, nazi´s, hitler, jews, diaspora, jewish council, judenrat, transportation,
birkenau, ghetto, hans vanderwerff, sion soeters, aktion reinhard, terezin, himmler, david irving, holocaust denial, holocaust lest we forget, jews, synagogue,
oswald pohl, siegfried seidl, protectorate, bohemia, moravia, murmelstein, karl rahm, anton burger, karl hermann frank,

 

Kamp Westerbork - Straffen


Treinrails in Juden Durchgangslager Westerbork


       Een overtreding tegen een van de strenge en meestal onredelijke kamp regels leverde over het algemeen opsluiting in de strafbarak op, in plaats van gehuisvest te blijven in een gewone barak. Een armband met de letter "S" moest dan gedragen worden om de overtreder te identificeren. Diegenen die een zwaardere overtreding begaan hadden, zoals een ontdekte onderduiker of iemand die getracht had te ontsnappen, droegen eveneens een armband met de letter "S." Ze werden echter niet ingedeeld bij een werkgroep die bestemd was voor werk buiten het kamp maar bleven in het kamp zelf opgesloten. Ze moesten vuil werk verrichten, zoals het demonteren van accu's en batterijen, totdat ze voor deportatie in aanmerking kwamen, wat meestal vrij snel daarna plaats vond. Politie toezicht op de strafbarak werd uitgeoefend door de gevreesde maar ook gehate OD, de Ordnungsdienst - Orde Dienst. Deze bestond uit Joden die uitstel van deportatie kregen door dienst te nemen bij de minder populaire Joodse kampwacht. Naast het bewaken van de strafbarak werden deze mannen gebruikt bij het uitladen van de treinen die in Westerbork aankwamen, en bij het inladen en afsluiten van de deportatie treinen die naar de vernieti- gingskampen van Auschwitz/Birkenau en van Sobibor vertrokken.

Vrouwen met armband "S" aan het aardappelrooien

De strafploeg keert terug naar de barak


       Anne Frank en haar familie werden beschouwd als zware gevallen want zij hadden ondergedoken gezeten met als doel om eventueel gevangenschap en deportatie te ontlopen. Dat was natuurlijk tegen het gezag van de nazi's. Toen ze door verraad ontdekt werden, werd de hele familie op 4 augustus 1944 gevangen genomen. Na eerst ondergebracht te zijn in het SD huis aan de Euterpestraat werden ze met de trein doorgezonden naar Westerbork. Daar verbleef de familie een maand in de Straf-barak. Overdag moesten ze vuile arbeid verrichten. Op 2 september werden hun namen afgelezen en een dag later werd de gehele familie Frank op transport gezet naar Birkenau waar ze drie dagen later na een zware, uitputtende reis aankwamen. Dat hun wachttijd voor deportatie langer duurde dan in vorige gevallen kwam omdat de oorlog ten einde liep. De invasie had intussen plaats gevonden. De uitroeiingen in Sobibor waren gestopt vanwege de welgeslaagde opstand die plaats vond op 14 oktober 1943 en ook in Auschwitz waren vanwege het snel naderende Sovjet leger. De laatste trein naar Birkenau, waarvan ook het gezin Frank deel uitmaakte, verliet Westerbork op 3 september 1944 met 1019 mensen aan boord. Na enige tijd in Birkenau doorgebracht te hebben, vingen de dodenmarsen. De zogenaamd nog redelijk gezonde Joden werden onder bewaking per trein vervoerd, waaronder Anne en Margot. Anderen moesten per voet de tocht ondernemen. Vader en moeder Frank bleven in Birkenau achter waar de moeder aan haar ontberingen bezweek. Anne en Margot kwamen in Bergen-Belsen terecht waar de zusjes ten gevolge van tyfus, maar vooral door ondervoeding en slechte behandeling het leven lieten. Vader Frank overleefde de oorlog.