holocaust, jewish, extermination, concentration camp, shoah, auschwitz, belzec, treblinka, monowitz, birkenau, night of the long knives,
deportations, judenrat, majdanek, westerbork, chelmno, vught, wannsee, theresienstadt, roma, sinti, night of the broken glass, extermination camps, nazi┤s,
hitler, jews, diaspora, jewish council, judenrat, transportation, birkenau, ghetto, hans vanderwerff, sion soeters, aktion reinhard, terezin, himmler, david irving
holocaust denial, holocaust lest we forget, jews, synagogue, oswald pohl, odilo globocnik, deportations, judenrat, majdanek, westerbork, chelmno, vught,
wannsee, theresienstadt, roma, sinti, night of the broken glass, extermination camps, nazi┤s, hitler, jews, diaspora, jewish council, judenrat, transportation,
birkenau, ghetto, hans vanderwerff, sion soeters, aktion reinhard, terezin, himmler, david irving, holocaust denial, holocaust lest we forget, jews, synagogue,
oswald pohl, siegfried seidl, protectorate, bohemia, moravia, murmelstein, karl rahm, anton burger, karl hermann frank,

 

Bevrijding van Westerbork - Bestebreurtje


Arie Bestebreurtje (foto John Beach)


       Koningin Wilhelmina verzocht de Geallieerden om dijken en waterafvoerleidingen te sparen. Daarom stelde de commandant van de 2de SAS Brigade, Generaal Calvert, voor om het Franse valschermbattalion voor dit doel in te schakelen. Daarmee moesten ze de oprukkende Canadese troepen, die in de richting van Groningen vochten, steunen en voor gaan. Van 7 op 8 april 1945, brachten 8 Stirlings van het No. 570 Squadron deze parachutisten naar de provincie Drente en naar het oostelijke gedeelte van de provincie Friesland. Deze actie stond gelijk met de naam "Operatie Amherst." Operatie Amherst beschrijft een luchtlandingsoperatie waaraan 702 Franse parachutisten deelnamen. Bij deze operatie waren enkele Nederlandse para's, waaronder de parachutisten kapitein Arie Bestebreurtje en kapitein C. Ruysch van Dugteren aanwezig. In deze groep (Team Dicing) waren ook twee Britse parachutisten, majoor R. Harcourt en sgt. radio telegrafist C.C. Somers. Ze werden in de provincie Drente, in de omgeving van Westerbork gedropt. Hun speciale opdracht was om de Nederlandse ondergrondse assistentie te verlenen in hun strijd met de Duitse overheersers. Deze operatie staat bekend als `Team Dicing`.

       Over het algemeen werd Operatie Amherst voor de bevrijding van noord Nederland als zeer belangrijk beschouwd. Het doel was om in korte tijd een flink aantal bruggen en strategisch belangrijke doelen op de Duitsers te veroveren. Dit tot steun van de naderende pantserwagens van de 2de Canadese Divisie zodat de rest van het geallieerde leger bestaande uit Canadese en Poolse leger eenheden zonder al te grote problemen doorstoten kon tot diep in de provincie Groningen. Vanuit noord Nederland lagen de belangrijke in het oosten gelegen Duitse havensteden binnen het bereik van de geallieerden. De bevrijding van kamp Westerbork was daar echter een belangrijk onderdeel van.

Paratrooper in actie
Foto SAS

Radio operator in actie
Foto SAS


       Bestebreurtje werd tezamen met Harcourt, Ruysch van Dugteren en Sommers in de nacht van 7 op 8 april gedropt. Het zat hun echter niet mee. Door onbeholpen co÷rdinatie en ongeval bij de landing was het resultaat hopeloos. Harcourt werd na de landing al op 9 april door de Duitsers gevangen genomen. Ruysch van Dugteren en Sommers hebben geen contact met Harcourt noch met Bestebreurtje kunnen maken. Niet alleen Harcourt, verscheidene parachutisten van andere teams werden eveneens gevangen genomen terwijl anderen enkele dagen door Aad van As in het kamp Westerbork verborgen gehouden werden tot aan de bevrijding. Bestebreurtje zelf kwam tijdens de landing ongelukkig terecht en brak of verzwikte zijn rechter enkel waardoor hij niet verder kon lopen. Het mag een wonder heten dat hij niet door de Duitsers ontdekt werd. Vanwege de opgelopen verwonding tijdens de landing kon hij niet verder. Ondanks de pijn wist hij zich overdag met grote moeite schuil te houden. Onder beschutting van het donker kroop hij 's nachts in de richting van Hooghalen en wist eindelijk de aandacht van een boer te trekken die op zijn land aan het werk was. Na vijf lange dagen van pijn, honger en dorst werd Bestebreurtje door deze boer Jan Schutten en zijn zoon met paard en wagen naar hun boerderij gebracht waar hij tot aan de bevrijding verborgen werd gehouden.

       Het was de bedoeling van Kapitein Bestebreurtje en de andere drie mannen van team Dicing om aan de bevrijding van Nederland actief deel te nemen. Door betreurenswaardige omstandigheden kon dat helaas niet verwerkelijkt worden, met uitzondering van Kapitein Carel Ruijs van Dugteren's resultaat. Gelukkig weerhield het de snelle opmars van de Canadezen niet. Toch is het verhaal van deze hoog gedecoreerde Nederlander vermeldenswaard.


 

 

 


 

 

 


English