holocaust, jewish, extermination, concentration camp, shoah, auschwitz, belzec, treblinka, monowitz, birkenau, night of the long knives,
deportations, judenrat, majdanek, westerbork, chelmno, vught, wannsee, theresienstadt, roma, sinti, night of the broken glass, extermination camps, naziīs,
hitler, jews, diaspora, jewish council, judenrat, transportation, birkenau, ghetto, hans vanderwerff, sion soeters, aktion reinhard, terezin, himmler, david irving
holocaust denial, holocaust lest we forget, jews, synagogue, oswald pohl, odilo globocnik, deportations, judenrat, majdanek, westerbork, chelmno, vught,
wannsee, theresienstadt, roma, sinti, night of the broken glass, extermination camps, naziīs, hitler, jews, diaspora, jewish council, judenrat, transportation,
birkenau, ghetto, hans vanderwerff, sion soeters, aktion reinhard, terezin, himmler, david irving, holocaust denial, holocaust lest we forget, jews, synagogue,
oswald pohl, siegfried seidl, protectorate, bohemia, moravia, murmelstein, karl rahm, anton burger, karl hermann frank,

 

The Holocaust - Lest we Forget - Disclaimer


Disclaimer:

Gebruik van deze website is onderhevig aan de volgende voorwaarden:

De inhoud van deze website is bedoeld ter informatie en voor persoonlijk gebruik. De website is onderhevig aan veranderingen zonder voorafgaande mededeling.

Ondanks het feit, dat deze website met grote zorgvuldigheid is opgesteld, bevat zij naar alle waarschijnlijkheid onjuiste, verouderde of inaccurate informatie. We aanvaarden geen aansprakelijkheid voor deze onvolkomenheden of uit het gebruik hiervan. Wij zouden het op prijs stellen indien u ons op de hoogte stelt van dergelijk onvolkomenheden.

  Gebruik van informatie op deze website is op eigen risico, wij aanvaarden hiervoor geen aansprakelijkheid.

  Deze website bevat materiaal, dat toebehoort aan "The Holocaust - Lest We Forget" - © "The Holocaust - Lest We Forget" 2007-2008.  All rights reserved. Dit materiaal omvat, maar bestaat niet uitsluitend uit, het ontwerp van de website, de layout, de teksten en de afbeeldingen en foto's. Reproductie is niet toegestaan onder andere voorwaarden dan in onderstaande copyright notice vermeldde voorwaarden. Van de meeste afbeeldingen en foto's, die niet toebehoren aan de ontwerpers wordt op de website melding gemaakt van de rechtmatige eigenaars van het materiaal.

  Teksten en foto's verkregen uit andere bronnen en waarvan de eigenaar niet bekend is, zijn opgenomen met de uitsluitende bedoeling om licht te werpen op de geschiedenis van de Holocaust in Nederland. Indien u de eigenaar bent van dit materiaal en u wenst geen toestemming te geven voor gebruik op deze website, kunt u contact met ons opnemen. In dat geval zullen wij het materiaal verwijderen. In alle andere gevallen zullen wij met plezier de juiste bronnen toevoegen.

  Oneigenlijk gebruik of gebruik zonder toestemming van deze website en materiaal op deze website kan aanleiding zijn voor een schadeclaim en kan mogelijk worden aangemerkt als een schending van het copyright.

  Wij behouden ons het recht voor om van tijd tot tijd externe links toe te voegen. Deze links worden toegevoegd om u een beter inzicht te geven in het onderwerp van deze website. Het toevoegen van links betekent niet, dat wij de inhoud van de website goedkeuren of ondersteunen. Wij aanvaarden dan ook geen aansprakelijkheid voor de op deze website gelinkt externe websites.

  U kunt deze website zonder voorgaande toestemming linken vanaf een andere website of vanuit een  document.

  Gebruik van deze website en ieder dispuut over dit gebruik is onderhevig aan het Nederlands Wetboek van Strafrecht.

Copyright notice:

Deze website en de inhoud valt onder het copyright van "The Holocaust - Lest We Forget" - © "The Holocaust - Lest We Forget" 2007-2008.  All rights reserved.

Het is niet toegestaan deze website te reproduceren en/of te verspreiden, onder andere voorwaarden dan hieronder beschreven:

het is toegestaan de inhoud van de website te printen en te downloaden naar een locale harde schijf voor uw persoonlijk gebruik.

het is toegestaan om de inhoud te kopiŽren naar andere individuele partijen zonder commerciŽle doeleinden, maar slechts in die gevallen waarbij de juiste copyright notice wordt vermeld ("The Holocaust - Lest We Forget" - © "The Holocaust - Lest We Forget" 2007-2009.  All rights reserved).

Het is, zonder onze schriftelijke toestemming, niet toegestaan deze website te distribueren en/of te gebruiken voor commerciŽle doeleinden.

Indien u vragen heeft m.b.t. deze disclaimer, de copyright notice of de inhoud van de website kunt u contact met ons opnemen door op de contact link in het menu te klikken.