holocaust, jewish, extermination, concentration camp, shoah, auschwitz, belzec, treblinka, monowitz, birkenau, night of the long knives,
deportations, judenrat, majdanek, westerbork, chelmno, vught, wannsee, theresienstadt, roma, sinti, night of the broken glass, extermination camps, nazi´s,
hitler, jews, diaspora, jewish council, judenrat, transportation, birkenau, ghetto, hans vanderwerff, sion soeters, aktion reinhard, terezin, himmler, david irving
holocaust denial, holocaust lest we forget, jews, synagogue, oswald pohl, odilo globocnik, deportations, judenrat, majdanek, westerbork, chelmno, vught,
wannsee, theresienstadt, roma, sinti, night of the broken glass, extermination camps, nazi´s, hitler, jews, diaspora, jewish council, judenrat, transportation,
birkenau, ghetto, hans vanderwerff, sion soeters, aktion reinhard, terezin, himmler, david irving, holocaust denial, holocaust lest we forget, jews, synagogue,
oswald pohl, siegfried seidl, protectorate, bohemia, moravia, murmelstein, karl rahm, anton burger, karl hermann frank,

 

Kamp Westerbork - Erich Deppner


 

 Twee van de 77 'Russen' vermoord in kamp Amersfoort


       Vanaf 1 juli 1942, viel Durchgangslager Westerbork onder de jurisdictie van de Befehlshaber der Sicherheitspolizei - Sipo - und Sicherheitdienst - SD - Commandant van de Veiligheidspolitie en Veiligheidsdienst. De eerste Duitse commandant van Westerbork was SS-Sturmbannführer - SS Majoor, dr. Erich Deppner.

       Deppner werd geboren in Neuhaldensleben op 8 augustus 1910 en overleed op 13 december 2005 in Anzing. Kort na de Nederlandse capitulatie werd Deppner overgeplaatst naar de Einsatzgruppe van de SiPo/SD in Nederland. Op 30 januari 1941 ontving hij promotie tot SS-Sturmbannführer en werd hoofd van de afdeling Gegnerbekämpfung, die verantwoordelijk was voor de vernietiging van het verzet. Hij was verantwoording verschuldigd aan de Befehlshaber der Sicherheitspolizei. In april 1942 was hij verantwoordelijk voor de moord op de Russische krijgsgevangenen in kamp Amersfoort. De dag nadat hij de opdracht had ontvangen stelde hij een vuurpeleton samen. 77 Russische gevangenen werden geëxecuteerd, de rest was inmiddels al overleden aan de gevolgen van ondervoeding en mishandeling. Deppner controleerde persoonlijk of alle slachtoffers dood waren en schoot in een aantal gevallen de zwaar gewonde overlevenden dood. 

       In de periode van 1 juli 1942 tot 1 september 1942 was hij verantwoordelijk voor Durchgangslager Westerbork. Deppner was uitermate wreed en enige compassie was hem onbekend. Het was Deppner, die het eerste transport van Westerbork naar Auschwitz afhandelde, waarbij hij bijna een opstand veroorzaakte, doordat hij kinderen aan het transport wilde toevoegen om het quotum van 1,000 personenen vol te krijgen. Hij deporteerde ook een aantal vrouwen, die nog aan de poort van het kamp stonden om te worden ingeschreven.

Deppner en zijn secretaresse


       Vanwege dit incident werd Deppner op 1 september 1942, vervangen door SS-Sturmbannführer - SS Majoor, Josef Hugo Dischner (geen foto beschikbaar). Dischner was een alcoholist, die regelmatig grote paniek in het kamp veroorzaakte door de mishandelingen en zweepslagen, die hij uitdeelde. Dischner bleef slechts 6 weken. Om er voor te zorgen, dat de Joden die in Westerbork waren in ht ongewisse belven over hun toekomst en de indruk te wekken, dat de toekomst in werkelijkheid niet zo slecht was, vervingen de nazi's hem op 12 oktober 1942, door SS-Obersturmführer - 1e Luitenant der SS, Albert Konrad Gemmeker. Ondanks het feit, dat Deppner werd vervangen, werd hij persoonlijk gecomplimenteerd voor het goede werk, door Heinrich Himmler.

       Aan het einde van juli of begin van augustus 1944 werd Deppner overgeplaatst naar kamp Vught, waar hij verantwoordelijk werd voor de uitvoering van Hitler's Niedermachungsbefehl van 30 juli 1944. Dit bevel hield in, dat saboteurs en verzetsstrijders moesten worden geëxecuteerd, indien nodig direct. Deppner had grondige kennis van het Nederlandse verzet en stelde persoonlijk de executielijsten op. Van eind augustus tot het begin van september werden 450 personen geëxecuteerd. Deze executies staan bekend als de "Deppner executies". 

       In 1945 werd hij teruggeroepen naar Berlijn en werd krijgsgevangen gemaakt door het Russische leger. In 1950 werd hij in vrijheid gesteld en keerde naar Duitsland terug. Ondanks dat zijn werkgever volledig op de hoogte was van zijn oorlogsverleden vond hij emplooi bij Operatie Gehlen, een inlichtingendienst. Verzoeken van de Nederlandse overheid om uitlevering werden door de Duitse overheid steeds afgewezen. In 1964 stond hij terecht voor de moord op de Russische krijgsgevangenen in kamp Amersfoort, maar werd vrijgesproken. Hij kon, tot zijn dood in 2005 in vrijheid van zijn leven genieten.