holocaust, jewish, extermination, concentration camp, shoah, auschwitz, belzec, treblinka, monowitz, birkenau, night of the long knives,
deportations, judenrat, majdanek, westerbork, chelmno, vught, wannsee, theresienstadt, roma, sinti, night of the broken glass, extermination camps, nazi´s,
hitler, jews, diaspora, jewish council, judenrat, transportation, birkenau, ghetto, hans vanderwerff, sion soeters, aktion reinhard, terezin, himmler, david irving
holocaust denial, holocaust lest we forget, jews, synagogue, oswald pohl, odilo globocnik, deportations, judenrat, majdanek, westerbork, chelmno, vught,
wannsee, theresienstadt, roma, sinti, night of the broken glass, extermination camps, nazi´s, hitler, jews, diaspora, jewish council, judenrat, transportation,
birkenau, ghetto, hans vanderwerff, sion soeters, aktion reinhard, terezin, himmler, david irving, holocaust denial, holocaust lest we forget, jews, synagogue,
oswald pohl, siegfried seidl, protectorate, bohemia, moravia, murmelstein, karl rahm, anton burger, karl hermann frank,

 

Treblinka - De misdadigers


Monument op het terrein van het voormalige vernietigingskamp Treblinka.

       SS-Obersturmführer Irmfried Eberl was de eerste commandant van juli tot september 1942. Zijn opvolger was SS-Obersturmführer Franz Stangl, die van september 1942 tot augustus 1943 het gezag voerde. Als derde commandant volgde SS-Untersturmführer Kurt Hubert Franz, die het bewind voerde van augustus tot oktober/november 1943. De inrichtingen van Treblinka II werden gesloten tegen het einde van oktober 1943, na de opstand die daar plaats had gevonden. Treblinka I werd pas in juli 1944 opgeheven.

       Drie rechtszaken die direct met de misdaden die in Treblinka werden begaan, te maken hadden, werden in Duitsland gehouden. De eerste openbare behandeling betrof Joseph (Sepp) Hirtreiter. Hij kreeg levenslange gevangenisstraf. De tweede openbare behandeling betrof 10 SS officieren die dienst gedaan hadden in Treblinka II. De belangrijkste gedaagde was Kurt Franz, die de bijnaam Lalka - poppengezicht had. Hij werd eveneens tot levenslange gevangenisstraf veroordeeld. De rest werd veroordeeld tot straffen variërend tot een maximum van 12 jaar, met uitzondering van één gedaagde die vrijgesproken werd. Kan men op grond van de in Treblinka begane weerzinwekkende wreedheden dit nog een zelfs bij benadering 'passende' strafmaat noemen? De derde zaak betrof Franz Stangl, de tweede commandant van Treblinka. Stangl werd na de oorlog in Brazilië gearresteerd. Dit land leverde hem uit aan de Duitse autoriteiten. Na een rechtszaak van 6 maanden werd hij in 1971 tot levenslang veroordeeld. Stangl stierf in de gevangenis in juni van hetzelfde jaar.

 

SS-Obersturmführer Irmfried Eberl, geboren in Bregenz, Oostenrijk 08-09-1910, verhing zichzelf op 16-02-1948

       Studeerde in 1933 af, aan de universiteit van Innsbruck en ontving zijn doctoraal in medicijnen een jaar later. Hij was arts en een fervente aanhanger van het T-4 euthanasie program en was twee jaar werkzaam  in de euthanasiecentra van Brandenburg en Bernburg, alvorens hij werd overgeplaatst naar Treblinka, waar hij in juli 1942 toezicht hield op de opbouw van het kamp. Was kort in Sobibor, waar hij getraind werd voor de post van commandant in Treblinka. 
 
       Commandant van Treblinka van juli 1942 tot september 1942, toen hij werd ontslagen wegens incompetentie en werd vervangen door Franz Stangl. In 1944 sloot hij zich aan bij de Wehrmacht, waar hij tot het eind van de oorlog diende. Na de oorlog, zijn tweede vrouw was inmiddels overleden, vestigde hij zich als dokter in Blaubeuren totdat hij in januari 1948 werd gearresteerd. Een maand later beroofde hij zichzelf van het leven, om zo een proces te ontlopen.

 

SS-Hauptsturmfürher Franz Stangl, geboren 26-03-1908 overleed aan een hartaanval op 28-06-1971

       Commandant van Treblinka, september 1942 - augustus 1943. Had als commandant in Sobibor en Treblinka erg weinig direct contact met de Joodse gevangenen, hij werd slechts bij wijze van hoge uitzondering door de gevangenen gezien.  Kreeg een officiële onderscheiding als de "beste kampcommandant in Polen". Na de opstand in Treblinka werd hij overgeplaatst naar Noord-Italië. Een korte tijd was hij werkzaam in het concentratiekamp San Sabba. Functioneerde als commandant van Einsatz R II in de gebieden Fiume en Udine, waar hij deel nam aan acties tegen de partizanen en Joodse inwoners van die streken.

       Aan het einde van de oorlog vluchtte hij naar Oostenrijk, waar hij vanwege zijn SS lidmaatschap door de VS strijdkrachten werd gedetineerd. In de nazomer van 1947 werd hij gevangen gehouden in Linz en beschuldigd van de moord op psychische patiënten in Hartheim. In mei van 1948 ontsnapte hij naar Rome, waar hij met behulp van bisschop Alois Hudal in het bezit kwam van een Rode Kruis paspoort, waarmee hij in staat was naar Damascus te vluchten.
 
    In 1951 emigreerde hij naar Brazilië, waar hij zijn familie ontmoette. Hij werkte bij de Volkswagenfabriek in San Paulo. In het midden van de jaren 60 vernam Simon Wiesenthal waar Stangl zich ophield en voor €7,000 (één cent voor elke vermoordde Jood)  onthulde de informant het adres van Stangl, die daarop werd gearresteerd en in 1967 werd uitgewezen naar Duitsland. Op de eerste zitting van zijn proces verklaarde hij, dat hij inderdaad de commandant van Treblinka was geweest, maar dat hij slechts toezicht hield op het verzamelen en verschepen an de waardevolle zaken van de slachtoffers en dat Christian Wirth verantwooedelijk was voor de moord op de Joden. Hij stond in 1970 in Düsseldorf, tijdens het tweede Treblinka opnieuw terecht en werd tot levenslang veroordeeld. Hij overleed een paar maanden na dit proces, op 28 juni 1971, aan een hartaanval.                            Source:
death-camps.org

SS-Untersturmführer Kurt Hubert Franz, geboren 17-01-1914 overleden 04-07-1998

       Franz nam dienst in 1935, en na zijn groot verlof nam hij dienst bij de SS, waar hij in eerste instantie diende in concentratiekamp Buchenwald. In het najaar van 1939 werd hij overgeplaatst naar het T4-euthanasie programma. In april 1942, na aktion Reinhard een aanvang had genomen, werd hij naar vernietigingskamp Belzec gestuurd en had de rang van SS - Oberscharfuhrer. Eind augustus of begin september volgde zijn overplaatsing naar Treblinka, als plaatsvervangend commandant onder Franz Stangl.

       Franz domineerde het dagelijks leven in Treblinka. Hij was de meest wrede en angstaanjagende van alle SS officieren. Dit en zijn aangename voorkomen leverde hem de scheldnaam Lalka ("pop" in Pools) op onder de gevangenen. Op regelmatige basis maakte hij rondgangen door het kamp, om appéls van de gevangenen te observeren. Daarbij nam hij elke gelegenheid te baat, om gevangenen te slaan en dood te schieten. Zijn werk in het kamp werd als "uitstekend" omschreven en als gevolg hiervan ontving hij, in juni 1943, promotie tot de rang van Untersturmfuhrer. Na de opstand van augustus dat jaar, verliet Stangl het kamp en bleef Franz achter om het kamp te ontruimen en alle bewijzen voor de massaslachtingen uit te wissen. Eind november 1943 werden de laatste Joden, betrokken bij de vernietiging van het kamp vermoord.

       Na de oorlog stond Franz, tezamen met negen andere SS'ers uit Treblinka, terecht in Düsseldorf. Op dit eerste Treblinka proces (er waren er drie, allemaal in Duitsland) gehouden van 12 oktober 1964 tot 24 augustus 1965 werd Franz veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf.