holocaust, jewish, extermination, concentration camp, shoah, auschwitz, belzec, treblinka, monowitz, birkenau, night of the long knives,
deportations, judenrat, majdanek, westerbork, chelmno, vught, wannsee, theresienstadt, roma, sinti, night of the broken glass, extermination camps, nazi´s,
hitler, jews, diaspora, jewish council, judenrat, transportation, birkenau, ghetto, hans vanderwerff, sion soeters, aktion reinhard, terezin, himmler, david irving
holocaust denial, holocaust lest we forget, jews, synagogue, oswald pohl, odilo globocnik, deportations, judenrat, majdanek, westerbork, chelmno, vught,
wannsee, theresienstadt, roma, sinti, night of the broken glass, extermination camps, nazi´s, hitler, jews, diaspora, jewish council, judenrat, transportation,
birkenau, ghetto, hans vanderwerff, sion soeters, aktion reinhard, terezin, himmler, david irving, holocaust denial, holocaust lest we forget, jews, synagogue,
oswald pohl, siegfried seidl, protectorate, bohemia, moravia, murmelstein, karl rahm, anton burger, karl hermann frank,

 

Chelmno - De misdadigersMonument in vernietigingskamp Chelmno

       Het Sonderkommando Kulmhof bestond uit 20 SS´ers en meer dan 100 leden van de Duitse politie. Laatstgenoemden deden voornamelijk dienst als bewakers en controleerden de wegen naar en uit het kamp. De voornaamste taak van het Sonderkommando was om toezicht te houden op het vernietigingsproces binnen het kamp, alsmede controle uit te oefenen op het werk buiten het kamp, zoals het verbranden of het begraven van de lijken.

 Commandant van Chelmno

 Commandant van Chelmno

SS Sturmbannführer - SS-Majoor Herbert Lange, 29 september 1909 – 20 april 1945 SS-Hauptsturmführer - SS-Kapitein Hans Bothmann, 1911 - 4 april 1946. 

On 7 december 1941 werd Lange de eerste commandant van het vernietigingskamp Chelmno. Himmler en Greiser droegen hem op het kamp te organiseren. Bronnen zeggen, dat Lange Chelmno deze locatie uitkoos als meest passende locatie voor een vernietigingskamp. Op 21 februari 1942 werden hij en twee gaswagen chauffeurs ontslagen. In 1942 werd hij overgeplaatst naar het veiligheidskantoor in Berlijn. Hij diende onder Arthur Nebe als Kriminalrat (rechercheur) en in 1941 was hij betrokken bij de arrestatie van samenzweerders tegen het leven van Hitler, hetgeen hem een promotie tot SS-Sturmbannführer opleverde. 

In de lente van 1942 benoemd tot commandant van Chelmno, als opvolger van Hauptsturmfuhrer Lange. Hij leidde de massamoorden in het kamp tot maart 1943, toen de transporten naar Chelmno werden stopgezet. Bothmann en 58 leden van zijn staf werden overgeplaatst naar Yoegoslavië, waar hij het Sonderkommando Bothmann oprichtte, die een compagnie veldwachters toegevoegd aan de SS-divisie "Prinz Eugen" versterkte. Bothmann nam deel aan acties tegen Joegoslavische partizanen. In januari 1945 ontsnapte Bothmann naar West Duitsland, waar hij door Britse troepen werd gearresteerd. Op 4 april, 1946, hing hij zichzelf op in zijn cel.

       Hier onder volgen de namen van enkele van de daders van het vernietigingskamp Chelmno. Dit waren Duitse officieren en onderofficieren die meewerkten aan de misdaad jegens de Joden uit Chelmno en omgeving. De eerste commandant van Chelmno (Kulmhof) was SS Sturmbannführer - SS Majoor Herbert Lange. In mei 1942 werd hij opgevolgd door SS-Hauptsturmführer - SS Kapitein Hans Bothmann. Achtereenvolgens had Bothmann twee assistenten, namelijk Otto Platte and Willi Hiller. Verdere SS´ers die deelnemers waren aan deze misdaad waren:

Walter Filer  SS-Untersturmführer - SS-2e Luitenant, Bothmann's waarnemer.
Alois Häfele SS-Untersturmführer - SS-2e Luitenant,  als 'de vakman' overzag hij alle activiteiten.
Albert Richter  SS-Hauptscharführer - SS-Sergeantmajoor, divisie commandant.
Wilhelm Lenz  SS-Hauptscharführer - SS-Sergeantmajoor, commandant bos commando.
Johann Runge  SS-Hauptscharführer - SS-Sergeantmajoor, commandant van de crematoria.
Erich Kretschmer  SS-Unterscharführer -  SS-Sergeant, waarnemer van Runge bij de crematoria. 
Erwin Burstinger  SS-Hauptscharführer - SS-Sergeantmajoor, verantwoordelijk voor de gifgaswagens. 
Gustav Laabs  SS-Hauptscharführer - SS-Sergeantmajoor, chauffeur van de gifgaswagens.
Herman Gilow  SS-Hauptscharführer - SS-Sergeantmajoor, chauffeur van de gifgaswagens.
Walter Burmeister  SS-Unterscharführer -  SS-Sergeant, chauffeur van de gifgaswagens, voor de oorlog Heidrichs chauffeur.
Wilhelm Gürlich  SS-Rottenführer        - SS-Korporaal, Burmeisters assistent, goudexpert.
Sergeant Schmidt  SS-Hauptscharführer - SS-Sergeantmajoor, chef eetzaal.

       Toen het kamp in januari 1945 genaderd werd door Sovjet Russische troepen, executeerden de SS´ers de overgebleven Joodse dwangarbeiders. Enkelen onder hen vielen de SS´ers aan en doodden twee van de kwelgeesten. De SS´ers staken de gebouwen in brand, nadat ze de dwangarbeiders daarin hadden opgesloten, Er zijn slechts twee Joodse overlevenden waarvan bekend is dat ze aan de hel van Chelmno wisten te ontkomen, Mordechai Podchlebnik en Simon Srebnik.

Mordechai Podchlebnik

Simon Srebnik


       Gedurende de jaren 1962-1963 stonden twaalf SS´ers in Bonn, Duitsland terecht die als bewakers gediend hadden in Chelmno. Voor hun oorlogsmisdaden werden ze veroordeeld tot gevangenisstraffen variërend van 1 tot 20 jaar. Op grond van de gruwelijkheid van hun daden kan gezegd worden dat ze er met een lichte straf zijn afgekomen, een straf die van heel weinig realiteitszin getuigt.