holocaust, jewish, extermination, concentration camp, shoah, auschwitz, belzec, treblinka, monowitz, birkenau, night of the long knives,
deportations, judenrat, majdanek, westerbork, chelmno, vught, wannsee, theresienstadt, roma, sinti, night of the broken glass, extermination camps, naziīs,
hitler, jews, diaspora, jewish council, judenrat, transportation, birkenau, ghetto, hans vanderwerff, sion soeters, aktion reinhard, terezin, himmler, david irving
holocaust denial, holocaust lest we forget, jews, synagogue, oswald pohl, odilo globocnik, deportations, judenrat, majdanek, westerbork, chelmno, vught,
wannsee, theresienstadt, roma, sinti, night of the broken glass, extermination camps, naziīs, hitler, jews, diaspora, jewish council, judenrat, transportation,
birkenau, ghetto, hans vanderwerff, sion soeters, aktion reinhard, terezin, himmler, david irving, holocaust denial, holocaust lest we forget, jews, synagogue,
oswald pohl, siegfried seidl, protectorate, bohemia, moravia, murmelstein, karl rahm, anton burger, karl hermann frank, holocaust timeline, timeline, 1940

 

Holocaust - Chronologie 1943


Davidster en een bord "Voor Joden verboden"

1940

1942

1943

1944

1945

1946


Januari 01-01
09-01
11-01
14-01
14-01
16-01
19-01
21-01
24-01
26-01
27-01
27-01
28-01
30-01
30-01

Eerste overvallen van het verzet op registratiekantoren.
Veiligheidsdienst ter bestrijding van sabotage opgericht.
Eisenhower benoemd tot Commandant van Geallieerde Troepen in Noord Afrika.
Start van de Casablanca Conferentie.
Eerste grootscheepse luchtaanvallen op Berlijn.
De eerste Joden uit kamp Amersfoort arriveren in kamp Vught.
Prinses Margriet in Ottawa geboren.
Patienten van het Apeldoornsche Bosch naar Auschwitz gedeporteerd.
Einde van de Casablanca Conferentie.
"Stahl- und Eisen Aktion", derde overval op fabrieken om arbeiders te ronselen.
Wilhelmshafen wordt zwaar gebombardeerd door VS vliegtuigen, in het kader van een campagne tegen de oorlogsindustrie en Duitse steden.
Bureau Militair Gezag opgericht.
Decreet van Seyss Inquart, de N.S.B. wordt betrokken bij de implementatie en controle van nazi verordeningen.

Februari 05-02 Joden moeten hun post via de Joodse Raad versturen.
Maart 01-03
01-03
11-03
13-03
13-03
15-03
15-03
22-03
24-03
27-03
27-03
30-03
31-03

Nederlandse politie wordt gereorganiseerd.
De "Landwacht", een op nazi leest geschoeide politieorganisatie wordt opgericht.
Albrecht, leider van verzetsgroep Albrecht landt bij Hooghalen.
Studenten moeten een loyaliteitsverklaring tekenen om verder te kunnen studeren.
Bankbiljetten worden m.i.v. 17-04-1943, onbruikbaar.
Winkels en fabrieken, die niet gerelateerd zijn aan de oorlogsindustrie of de voedselvoorziening worden gesloten.
Werkweek wordt uitgebreidt naar 54 uur.
Bijna alle doktoren wijzen de vergunning om hun beroep uit te oefenen af.
Bureau burgerbevolking in Amsterdam wordt aangestoken. Er wordt een beloning van fl.10,000 uitgeloofd voor tips die leiden naar de daders.
Nazis geven toe aan de eisen van de doktoren en deze hervatten hun werk.
Bombardement van de Ford fabrieken in Rotterdam. Veel burgerslachtoffers.

April APR
01-04
06-04
08-04
08-04
08-04
13-04
13-04
17-04
24-04
24-04
28-04
29-04
29-04
29-04
30-04
30-04

Joden uit de provincie Noord Brabant moeten zich melden in kamp Vught.
Leden van de verzetsgroep "Nationaal Comitť" worde gearresteerd.
Officieel eind van het "doktersverzet".
Rotterdam gebombardeerd door Engelse vliegtuigen. Veel burgerslachtoffers.
De groep die het bureau burgerbevolking in Amsterdam heeft aangestoken wordt ontmaskerd.
Per decreet wordt verklaard dat alle Joden Nederland voor 23-04-1943 moeten hebben verlaten, met uitzondering van degenen in gemengde huwelijken.
Bankbiljetten buiten gebruik.
Wilhelmina verklaart, dat de jacht op mensen en de hulp van Nederlandse nazibendes ongehoord, misdadig en ongekend is in de Nederlandse geschiedenis.
112 burgers worden gearresteerd.
Herhaling van het decreet, dat militair personeel zich in krijgsgevangenschap moet begeven. Voormalig militairen moeten zich op 07-05-1943 in Amersfoort melden. 
Start van de "April-Mei Stakingen".
Militair tuchtrecht wordt van kracht in de provincies Noord-Holland, Gelderland, Overijssel en Limburg.

Mei 01-05
01-05
01-05
01-05
04-05
05-05
05-05
06-05
06-05
06-05
06-05
07-05
07-05
12-05
12-05
13-05
16-05
19-05
19-05
19-05
19-05
26-05

"April-Mei Stakingen" bereiken hun hoogtepunt.
Militair tuchtrecht geldt voor heel Nederland.
Algehele avondklok ingesteld. Na 20.00 is het alleen voor personen met een vergunning toegestaan op straat te begeven.
Opnieuw executie van verzetsstrijders, na hun proces.
Op bevel van Heinrich Himmler moeten de meeste Joden tegen het eind van het jaar Nederland hebben verlaten.
Spoorwegsabotage aan de rails tussen Rijssen en Wierden om te voorkomen dat Nederlandse soldaten als krijgsgevangenen naar Duitsland worden afgevoerd.
Studenten die de loyaliteitsverklaring niet hebben getekend moeten zich melden voor de "Arbeitseinsatz".
Alle mannen van 18 - 35 moeten zich melden voor de "Arbeitseinsatz", m.u.v. Duitsers, ambtenaren, geestelijken en voormalige militairen.
Geallieerde overwinning in Noord Afrika.
Nederlandse bischoppen publiceren een protestbrief tegen de naziterreur.
Radio's moeten worden ingeleverd.
Protestantse kerken protesteren tegen de deportaties en de Arbeitseinsatz.
Eerste minister Gerbrandy roept arbeiders en militairen op, de Duitse verordeningen betreffende de Arbeitseinsatz niet op te volgen. Hij verklaart, dat het ambtenaren niet is toegestaan mee te werken aan deze maatregelen.
Nederlandse kerken protesteren tegen de sterilisatie verordeningen.
Grootschalige razzia's op Joden in Amsterdam.

Juni 03-06
03-06
04-06
04-06
15-05
15-06
21-06
22-06
23-06
26-06
26-06
26-06

Dr. Posthuma, Musserts landbouwvertegenwoordiger wordt door het verzet gedood. 
Distributiekantoor overvallen, alle documenten worden aan de L.O. overhandigd.
In Tegel, bij Berlijn worden 32 leden van de "Stijkel" groep geŽxecuteerd.
Alle mannen van 18 en 19 moeten naar Duitsland, m.u.v. mijnwerkers en scholieren en studenten, die de loyaliteitsverklaring hebben getekend.
Grootschalige razzia's op de overgebleven Joden in Amsterdam.
Grootschalige razzia's op de overgebleven Joden in Amsterdam.
Nederlandse doktoren protesteren tegen de doodstraf.
Het verzet richt een eigen distributiekantoor op, om onderduikers te voorzien van valse papieren om deportatie te voorkomen.
Massa arrestatie van doktoren als gevolg van het protest tegen de doodstraf.

Juli 01-07
10-07
16-07
17-07
19-07
20-07
20-07
25-07
29-07
29-07
31-07

Amerikaanse leger land in het oostelijke deel van Nieuw Guinea.
Britse, Amerikaanse en Canadese troepen landen in SiciliŽ.
Veldmaarschalk von Rundstedt bezoekt Nederland.
Amsterdam door de Amerikaanse luchtmacht gebombardeerd.
Eerste geallieerde luchtactie boven Rome.
20 verzetsstrijders in het L.D. proces ter dood veroordeeld en op de Leusderheide vermoord.
Leden van de verzetsgroep `Zwaantje` gearresteerd.
17 verzetsstrijders in het 2e O.D. proces veroordeeld en op de Leusderheide terechtgesteld.
Fascistische Raad in ItaliŽ opgeheven. Mussolini wordt gearresteerd.

Augustus 02-08
04-08
04-08
04-08
04-08
14-08
07-08
07-08
07-08
18-08
25-08
28-08
28-08
30-08
In Meppel worden leden van de L.K.P. gearresteerd.
Mannen boven de 16, niet woonachtig in de provincie Groningen, Drenthe, Friesland, Overijssel en Gelderland mogen zich niet in die provincies ophouden. Deze maatregel is genomen om grip te krijgen op het grote aantal onderduikers in deze provincies.
Nationale bijeenkomst van het verzet.  Besloten wordt om de L.K.P. op te richten, een militaire organisatie, die zich bezig zal houden met het verkrijgen van documenten t.b.v. onderduikers ed. De meeste lokale en regionale groepen sluiten zich aan bij de LO en de L.K.P.
Succesvolle Britse aanval op de raketfabriek in PeenemŁnde.
Werkweek wordt velengd van 54 naar 72 uur per week.
Kustgebied bij Hoek van Holland, Scheveningen, IJmuiden en Den Helder worden voor burgers afgesloten.
R.v.V. (Raad van Verzet) roept op om lid van het verzet te worden.
September 02-09
08-09
12-09
19-09
29-09
30-09
Britse troepen landen in Calabria, ItaliŽ.
ItaliŽ geeft zich onvoorwaardelijk over. Duitsers in ItaliŽ zetten hun strijd voort. 
Mussolini bevrijdt door Duitse para's.
Sicherheitsdienst overvalt een verzetsbijeenkomst in Hoorn.
De laatste Joden in Amsterdam worden opgepakt.
19 burgers als vergeldingsmaatregel vermoord in Amsterdam.
Oktober 01-10
13-10
16-10
18-10
18-10
23-10
Geallieerden bevrijden Napels.
ItaliŽ verklaard Duitsland de oorlog.
Eerste Duitse V-raket wordt in Zempin getest.
A.M. de Jong wordt in Blaricum, als vergeldingsmaatregel door de N.S.B. vermoord.
7 doodvonnissen van burgers worden voltrokken.
November  09-11
09-11
14-11
22-11
25-11
25-11
26-11
28-11
18,000 inwoners van het Benoordenhoutkwartier in Den Haag moeten voor 15-12-1943 het gebied hebben verlaten.
Eerste overval op een munitiedepot in Den Bosch.
Cairo Conferentie, bijgewoond door Roosevelt, Churchill en Chiang Kai-Shek.
Goebbels legt een verklaring af over Duitslands wraak en geheime Duitse wapens voor massa vernietiging.
Cairo Conferentie eindigt.
Teheran Conferentie, bijgewoond door Roosevelt, Churchill en Stalin.
December 01-12
08-12
08-12
13-12
13-12
22-12
24-12
24-12
DEC
DEC
DEC
Teheran Conferentie eindigt.
Minister Gerbrandy legt een verklaring af over de gang van zaken gedurende de op handen zijnde bevrijding van Nederland.
Nieuwe distributiekaart uitgegeven. De Tweede Distributie Stamkaart uitgegeven vanwege de grote hoeveelheid valse stamkaarten die in omloop zijn.
Implementatie van het buitengewoon tuchtrecht.
De benoemingen van commandanten t.b.v. de invasie van West-Europa wordt aangekondigd.
Alle Joden in een gemengd huwelijk worden opgeroepen voor arbeid in een werkkamp.
Het "Joodse vraagstuk" in Nederland wordt als opgelost beschouwd.