holocaust, jewish, extermination, concentration camp, shoah, auschwitz, belzec, treblinka, monowitz, birkenau, night of the long knives,
deportations, judenrat, majdanek, westerbork, chelmno, vught, wannsee, theresienstadt, roma, sinti, night of the broken glass, extermination camps, nazi┤s,
hitler, jews, diaspora, jewish council, judenrat, transportation, birkenau, ghetto, hans vanderwerff, sion soeters, aktion reinhard, terezin, himmler, david irving
holocaust denial, holocaust lest we forget, jews, synagogue, oswald pohl, odilo globocnik, deportations, judenrat, majdanek, westerbork, chelmno, vught,
wannsee, theresienstadt, roma, sinti, night of the broken glass, extermination camps, nazi┤s, hitler, jews, diaspora, jewish council, judenrat, transportation,
birkenau, ghetto, hans vanderwerff, sion soeters, aktion reinhard, terezin, himmler, david irving, holocaust denial, holocaust lest we forget, jews, synagogue,
oswald pohl, siegfried seidl, protectorate, bohemia, moravia, murmelstein, karl rahm, anton burger, karl hermann frank, holocaust timeline, timeline, 1940

 

Holocaust - Chronologie 1940


Davidster en een bord "Voor Joden verboden"

1940

1942

1943

1944

1945

1946


Januari
Februari
Maart
April
Mei 04-05
04-05
09-05
04-05
10-05
12-05
13-05
15-05
15-05
04-05
18-05
19-05
19-05
25-05
25-05
26-05
29-05
29-05
29-05
04-05

Nederlandse regering ontvangt een telegram van het Vatikaan, waarin wordt aangegeven, dat een Duitse invasie van Nederland op handen is.
Minister van Defensie ontvangt een waarschuwing van de Nederlandse militaire attachee in Duitsland dat een invasie plaatsvindt op 10 mei 1940.
Nederland aangevallen door Duitsland.
De Koninklijke familie vertrekt naar Engeland.
De regering en Hare Majesteit koningin Wilhelmina vertrekken naar Engeland.
Rotterdam zwaar gebombardeerd door de "Luftwaffe".
Nederlandse troepen capituleren, m.u.v. de Nederlandse troepen in de provincie Zeeland.
Arthur Seys Inquart benoemd tot Reichskommissar van Nederland.
De troepen in Zeeland capituleren.
Eerste radiouitzending van de Vrije Nederlandse Radiozender vanuit Parijs.
Seys Inquart roept de bevolking op zich achter Duitsland te scharen.
Hans Albin Rauter benoemd tot "H÷heren SS- und PolizeifŘhrer" in Nederland.
Operatie Dynamo. Engelse troepen trekken zich terug vanuit Duinkerken.
Burgerbestuur wordt opnieuw ingesteld.
Proclamatie van Seys Inquart, dat het Nederlands Recht wordt geŰerbiedigd.
General der Flieger Christiansen benoemd tot "Wehrmachtbefehlhaber in den Niederlanden".

Juni 01-06
03-06
04-06
05-06
09-06
11-06
14-06
14-06
17-06
21-06
22-06
23-06
04-05
27-06
29-07
04-05

Nederlands krijgsgevangenen per decreet van Hitler vrijgelaten.
ComitÚ van het Nederlandse Rode Kruis in Londen opgericht.
Operatie Dynamo, de terugtocht van Engelse troepen vanuit Duinkerken, afgerond.
Verschijning eerste nummer van de "Deutsche Zeitung in die Niederlanden".
Eerste Nederlandse krijgsgevangenen terug naar Nederland.
Engeland en Frankrijk in oorlog met ItaliŰ.
Parijs door de duitsers bezet.
Eerste uitgave van een Nederlandse verzetskrant.
Distributie van brood begint.
De "Staten Generaal" en de "Raad van State" naar huis gestuurd.
Frans-Duits verdrag in het bos van Compiegne getekend.
Werkloze Nederlandse mannen  moesten zich aanbieden voor werk in Duitsland. Weigering leverde een aantekening op het ID op.
Generaal Winkelman publiceerd een brief over het bombardement op Rotterdam.
Verjaardag van prins Bernhard wordt gevierd, door het dragen van een witte anjer. Duizenden mensen, w.o. generaal Winkelman tekenen een felicitatieregister.

Juli 01-07
01-07
02-07
06-07
06-07
06-07
10-07
14-07
15-07
15-07
16-07
18-07
24-07
24-07
28-07

Joodse vrijwilligers worden ontslagen uit de luchtverdediging.
De burgemeester van Den Haag wordt ontslagen.
Nederlandse opperbevelhebber als krijgsgevangene naar Duitsland.
General der Flieger Christiansen waarschuwt soldaten de Duitse symbolen te respecteren.
Nederlanders worden gewaarschuwd niet naar de radio te luisten.
Eerste grote luchtaanval op Engeland. Slag om Engeland begint.
"Arbeitsdienst" opgericht.
Alle Nederlandse soldaten op vrije voeten. Officieren die weigeren een loyaliteitsverklaring te tekenen gaan als krijgsgevangenen naar Duitsland.
Aanvang voorbereidingen Operatie Seel§we, de invasie van Engeland.
Aanvang van de daglichtbombardementen op Engeland.
Nieuwe polititiek partij "De Nederlansche Unie" opgericht als tegenhanger van de NSB.
Eerste uitzending van "Radio Oranje" vanuit Londen.

Augustus 08-08
08-08
13-08
15-08
28-08
28-08
31-08
31-08
Aanvang luchtslag boven het Kanaal.
Alle Nederlanders in het buitenland opgeroepen voor actieve dienst.
Start van Operatie Adler, de vernietiging van radar posten in Zuid-Engeland.
Eerste grote luchtslag boven Londen.
Luitenant ter Zee van Hamel arriveert als liasion officier voor het verzet in bezet Nederland.
"Koninginnedag" wordt gevierd met bloemen en oranje linten.
Eerste nummer van de verzetskrant "Vrij Nederland" verschijnt.
September 03-09
06-07
03-09
06-09
11-09
15-09
15-09
16-09
17-09
17-09
27-09
30-09
Eerste minister in ballingschap de Geer gedwongen af te treden na een pro Duitse speech.
Gerbrandy, door Wilhelmina benoemd tot premier.
Managers van regeringsdepartementen beloven geen Joden meer aan te stellen.
Nederlandse SS opgericht.
Duitse luchtmacht verslagen boven Engeland. 185 Duitse vliegtuigen neergehaald.
Het verzet start met militaire spionage.
Regering van de VS voert de dienstplicht weer in.
Hitler stopt voorbereidingen voor Operatie Seel÷we.
Overheidspersoneel moet een loyaliteitsverklaring tekenen.
Duitsland, ItaliŰ en Japan vormen de Axis.
Joden in overheidsdienst worden uitgesloten van promotie.
Oktober 01-10
01-10
01-10
06-07
05-10
06-10
08-10

15-10
15-10
15-10
22-10
24-10
05-10
31-10
31-10
31-10

Vakbonden worden onder Duits beheer geplaatst.
Alle Nederlanders boven 15 jaar dienen een persoonsbewijs te bezitten.
Niet-Joods overheidspersoneel moet een verklaring tekenen waarin zij aangeven van Arisch bloed te zijn.
"Reicharbeitsburo" in Nederland opgericht.
"Nederlandse Arbeidsdienst" opgericht.
130 gijzelaars worden afgevoerd als gevolg van de vermeende slechte behandeling van Duitsers in IndonesiŰ.
Hoog Militair Gerechtshof buiten werking gesteld..
"Winterhulp", een hulpprogramma voor duitse soldaten in het oosten wordt opgericht.
Joodse firma's verplicht zich te laten registreren bij de Duitse autoriteiten.
Kerken sturen een protestbrief betreffende de behandeling van Joden, naar Reichskommissar Seyss-Inquart.
Avondklok ingesteld, tussen 00.00 en 04.00 mag niemand zich op straat bevinden.
Verbod op dansen.
Openbare gelegenheden moeten om 23.00 uur sluiten.

November  01-11
04-11
04-11
04-11
05-11
14-11
14-11
21-11
26-11
26-11
26-11
27-11
Introductie van een nieuw persoonsbewijs.
Distributie van eieren vangt aan.
Verordening aangaande het ontslag van Joodse medici uit overheidsdienst gepubliceerd. (Ingaande mei 1941)
Roosevelt wederom president van de VS (derde maal).
37 regionale arbeidsbureau's opgericht, waardoor de Duitsers volledige controle kregen over werklozen.
Joden ontslagen uit alle regerings- en overheidsinstellingen.
Professor Cleveringa van de universiteit van Leiden spreekt zich, in een openbare speech uit, tegen het ontslag van zijn Joodse collega's.
Studenten protesteren om de speech van Cleveringa kracht bij te zetten.
Universiteit van Leiden wordt op last van de Duitsers gesloten.
December 18-12
24-12
27-12
29-12
29-12
Hitler treft voorbereidingen voor een aanval op Rusland.
Kersttoespraak van Wilhelmina wordt via Radio Oranje uitgezonden.
Radio vergunningen worden ge´ntroduceerd.
President Roosevelt verklaard, dat de eindoverwinning voor de Geallieerde troepen onvermijdelijk is.