holocaust, jewish, extermination, concentration camp, shoah, auschwitz, belzec, treblinka, monowitz, birkenau, night of the long knives,
deportations, judenrat, majdanek, westerbork, chelmno, vught, wannsee, theresienstadt, roma, sinti, night of the broken glass, extermination camps, nazi´s,
hitler, jews, diaspora, jewish council, judenrat, transportation, birkenau, ghetto, hans vanderwerff, sion soeters, aktion reinhard, terezin, himmler, david irving
holocaust denial, holocaust lest we forget, jews, synagogue, oswald pohl, odilo globocnik, deportations, judenrat, majdanek, westerbork, chelmno, vught,
wannsee, theresienstadt, roma, sinti, night of the broken glass, extermination camps, nazi´s, hitler, jews, diaspora, jewish council, judenrat, transportation,
birkenau, ghetto, hans vanderwerff, sion soeters, aktion reinhard, terezin, himmler, david irving, holocaust denial, holocaust lest we forget, jews, synagogue,
oswald pohl, siegfried seidl, protectorate, bohemia, moravia, murmelstein, karl rahm, anton burger, karl hermann frank,

 

Holocaust in Holland - Isoleren van de Joden

 

Vanaf 2 mei 1942 moesten alle Nederlandse Joden in het openbaar een Davidster dragen.


Datum implementatie: 

Anti-Joodse maatregelen in chronologische volgorde:

15 mei 1940

Nederlandse Strijdkrachten capituleren, m.u.v. van de troepen in Zeeland.

1 juli 1940

Joodse vrijwilligers worden ontslagen uit de Luchtbescherming

6 september 1940

Secretarissen-Generaal van de Overheidsdepartementen beloven geen Joden meer in overheidsdienst te benoemen.

5 oktober 1940

Overheidspersoneel moet Ariër-verklaring tekenen.

22 oktober 1940

Joodse ondernemingen moeten zich melden bij de Wirtschaftsprüfstelle

21 november 1940

Aankondiging, waarbij joden uit hun overheidsfuncties worden ontheven.

10 januari 1941

Registratieplicht voor Joden.

5 februari 1941

Artsen moeten opgeven of zij van Joodse bloede zijn. (Arier-verklaring)

13 februari 1941

Vorming van de Joodse Raad voor Amsterdam.

22-23 februari 1941

Razzia's op Joden in Amsterdam.

12 maart 1941

Verordening betreffende de benoeming van een Verwalter - (Duitse) beheerder in Joodse bedrijven.

31 maart 1941

Oprichting van de Zentralstelle für jüdische Auswanderung - Centraal Kantoor voor Emigratie van Joden.

11 april 1941

Het eerste nummer van het Joods Weekblad verschijnt.

1 mei 1941

Joden mogen maar beperkt werkzaam zijn in vrije beroepen. Joden worden verplicht om hun radiotoestellen in te leveren.

4 juni 1941

Bewegingsvrijheid van Joden wordt beperkt.

11 juni 1941

Weer razzia op Joden in Amsterdam.

8 augustus 1941

Verordening inzake Joods geldelijk vermogen en grondbezit.

1 september 1941

Joodse kinderen moeten naar aparte, Joodse, scholen.

15 september 1941

Plakkaten met opschriften "Verboden voor Joden" verschijnen. Joden mogen geen bezoeken meer brengen aan parken, dierentuinen, cafés, restaurants, hotels, pensions, schouwburgen, cabarets, variétés, bioscopen, sportinrichtingen, concerten, openbare bibliotheken, leeszalen of musea.

7-8 oktober 1941

Razzia's op Joden in de Achterhoek, Arnhem, Apeldoorn en Zwolle.

1 november 1941

Joden moeten verenigingen waar ook niet-Joden lid van zijn verlaten.

3 november 1941

In Amsterdam worden Joodse markten ingericht.

7 november 1941

Joden mogen zonder verlof of reisvergunning niet meer reizen of verhuizen.

1 januari 1942

Joden mogen geen niet-Joods huishoudelijk personeel meer hebben.

9 januari 1942

Openbaar onderwijs is voor Joden verboden.

10 januari 1942

Eerste Joden vertrekken uit Amsterdam naar speciale Joodse werkkampen in Nederland.

17 januari 1942

Zaandamse Joden moeten naar Amsterdam verhuizen. Begin van de concentratie van Joden in het Judenviertel - Joden kwartier in Amsterdam.

23 januari 1942

Autorijden voor Joden verboden. Persoonsbewijzen voor Joden moeten van een "J" voorzien zijn.

25 maart 1942

Joden mogen niet meer met niet-Joden trouwen, Buitenechtelijke seksuele omgang met niet-Joden zal zwaar gestraft worden.

26 maart 1942

Het is verboden huisraad uit woningen van Joden te verwijderen.

24 april 1942

Een groot aantal Joodse slagerijen moet sluiten.

2 mei 1942

Verordening waarbij het dragen van de Jodenster verplicht wordt gesteld. Het is een gele lap met daarop gedrukt de Davidster. In de ster staat in zwart het woord "Jood." De Davidster moet altijd zichtbaar en in het openbaar gedragen worden.

12 mei 1942

Joden mogen geen rekening meer hebben bij de postgiro dienst.

29 mei 1942

Joden mogen niet meer vissen en kunnen geen visakte meer aanvragen.

5 juni 1942

Volledig reisverbod voor alle Joden.

12 juni 1942

Joden mogen geen groenten in niet-Joodse winkels kopen. Elke sport voor Joden is verboden.  Auto's moeten worden ingeleverd.

26 juni 1942

De Joodse Raad wordt ingelicht over deportatie van Joden naar het Oosten.

30 juni 1942

Joden mogen na 20.00 uur 's avonds niet meer op straat zijn. Zij mogen niet meer fietsen.

6 juli 1942

Telefoneren voor Joden verboden, Joden mogen niet meer bij niet-Joden op bezoek.

15 juli 1942

De eerste deportatie met 1137 slachtoffers vertrok vanuit Westerbork, via Hooghalen naar Birkenau.

17 juli 1942

Een groot aantal straten in Den Haag en Scheveningen wordt voor Joden verboden. Joden mogen slechts winkelen tussen 15.00 en 17.00 uur.

31 juli 1942

Joden mogen geen kapsalons en schoonheidssalons meer bezoeken.

Augustus 1942

Joden in Nederland gedurende de gehele maand augustus aan grootschalige razzia's onderworpen.

8 september 1942

In Den Haag mogen Joden niet meer op publieke banken zitten.

15 september 1942

Studieverbod voor Joodse studenten.

2-3 oktober 1942

Razzia's in Joodse werkkampen.

16 januari 1943

De eerste Joden komen in Kamp Vught aan na hun vertrek uit Kamp  Amersfoort.

21 januari 1943

Ontruiming van het Joodse krankzinnigengesticht Het Apeldoornse Bos.

5 februari 1943

Joden mogen geen brieven of verzoekschriften aan Duitse instanties zenden. Alle post moet via de Joodse Raad gaan.

April 1943

De Joden uit de provincie Noord Brabant moeten zich naar het Kamp Vught begeven.

5 mei 1943

Brief van dr. Harster, SS-Brigadeführer und Generalmajor der Polizei, betreffende de eindoplossing van het jodenvraagstuk. Algemene richtlijn: De Reichsführer SS Heinrich Himmler wenst dat in de loop van dit jaar
zoveel Joden als menselijkerwijs mogelijk is, naar het Oosten op transport worden gesteld.

26 mei 1943

Grote razzia op Joden in Amsterdam.

20 juni 1943

Grote razzia op Joden in Amsterdam.

29 september 1943

Laatste grote razzia op de overgebleven Joden in Amsterdam.

December 1943

Er wordt een begin gemaakt met het oproepen van gemengd gehuwde joden voor werkkampen.

December 1943

Het Joodse vraagstuk in Nederland wordt als opgelost beschouwd.