holocaust, jewish, extermination, concentration camp, shoah, auschwitz, belzec, treblinka, monowitz, birkenau, night of the long knives,
deportations, judenrat, majdanek, westerbork, chelmno, vught, wannsee, theresienstadt, roma, sinti, night of the broken glass, extermination camps, naziīs,
hitler, jews, diaspora, jewish council, judenrat, transportation, birkenau, ghetto, hans vanderwerff, sion soeters, aktion reinhard, terezin, himmler, david irving
holocaust denial, holocaust lest we forget, jews, synagogue, oswald pohl, odilo globocnik, deportations, judenrat, majdanek, westerbork, chelmno, vught,
wannsee, theresienstadt, roma, sinti, night of the broken glass, extermination camps, naziīs, hitler, jews, diaspora, jewish council, judenrat, transportation,
birkenau, ghetto, hans vanderwerff, sion soeters, aktion reinhard, terezin, himmler, david irving, holocaust denial, holocaust lest we forget, jews, synagogue,
oswald pohl, siegfried seidl, protectorate, bohemia, moravia, murmelstein, karl rahm, anton burger, karl hermann frank, holocaust timeline, timeline

 

Holocaust - Chronologie 1941


Davidster en een bord "Voor Joden verboden"

1940

1941

1942

1943

1944

1945

1946


Januari 01-01
10-01
11-01
14-01
26-01

Stalin mobiliseert het Rode Leger.
Het Russisch-Duitse pact wordt aangepast.
De Prinses Irene Brigade wordt opgericht.
Joden dienen zich te registreren bij de afdeling Burgerbevolking.
Alle kerken verklaren dat leden geen lid van de NSB mogen zijn.

Februari 01-02
02-02
05-02
05-02
05-02
13-02
15-02
17-02
17-02
22-02
23-02
24-02
24-02
25-02

26-02
26-02
26-02
28-02

Begin van razzia's in de Joodse wijk van Amsterdam.
Nederlandse regering stelt zich garant voor schade aangericht door het verzet.
Medici moeten een AriŽr verklaring tekenen.
Joodse medici ontslagen bij niet Joodse medische instellingen. (Decreet van 04-11-1940).
De nazis stellen een Judenrat voor Amsterdam in.
NSB'er Koot raakt dodelijk gewond bij een gevecht met tegenstanders.
Officieren van het Nederlandse leger moeten zich registreren.
Metaalarbeiders staken als gevolg van de slechte behandeling van de Joden.
Razzia's in Amsterdam.
Razzia's in Amsterdam.
Het Geuzenproces gaat in Den Haag van start. Het eerste proces tegen een verzetsgroep in Nederland.  
Februaristaking, in Amsterdam en andere plaatsen in Noord-Holland, als protest tegen de razzia's.
Tweede stakingsdag, Duitsers twijfelen hoe hierop te reageren.
Later die middag werd het militair tuchtrecht ingesteld, als reactie op de Februaristaking.
Verplichte arbeidsdienst ingevoerd voor alle mannen in Noord-Holand.

Maart 03-03
04-03
07-03
11-03
12-03
12-03
12-03
13-03
13-03
14-03
14-03
31-03
Eerste vrijwilligerskamp van de NAD ingericht.
Uitspraak in het Geuzenproces, dat 24-02 begon. 18 doodsvonnissen opgelegd.
Eerste arrestaties bij de O.D. deze leiden tot het O.D. proces.
"Lend-Lease Act"
Seyss-Inquart houdt een speech over de toekomst van Nederland in het "Concertgebouw" in Den Haag.
Joodse firma's worden onder toezicht gesteld van een Duitse bewindvoerder.
Executie van de 15 leden van de verzetsgroep "de Geuzen" en 3 anderen, op de Waalsdorpervlakte.
Joden zijn verplicht te blijven werken in bedrijven die werkzaam zijn voor de Duitse oorlogsindustrie, totdat er geschikte vervanging voor hen is gevonden.
Een door de nazi's bestuurd bureau voor Joodse imigratie wordt geopend.
April 07-04
11-04
13-04
21-04
29-04
30-04
30-04
Start  van het proces tegen de verzetsgroep Van Hamel.
"Het Joodse Weekblad" verschijnt onder toezicht van de nazi's.
Ruslan en Japan tekenen een niet aanvalsverdrag.
Distributie van melk begint.

Distributie van aardappelen begint.
Verkoop van objecten met afbeeldingen van leden van de Koninklijke famiie wordt verboden.
Mei 01-05
01-05
01-05
10-05
26-05
26-05
37 regionale arbeidsbureau's beginnen hun werkzaamheden. Duitsers controleren Nederlandse werklozen.
Beperkende maatregelen voor Joodse arbeiders. Joden moeten radio's inleveren.
Hess, Hitler's vervanger, landt in Scotland na zijn mysterieuze vertrek uit Duitsland.
Instelling van verplichte arbeidsdienst voor jongens en meisjes.
Duitse oorlogsschepen trekken de Amerikaanse territoriale wateren binnen.
Juni 02-06
04-06
04-06
11-06
18-06
22-06
28-06
28-06

Hitler en Mussolini ontmoeten elkaar op de Brenner.
Keizer Wilhelm II van Duitsland overlijdt in Doorn.
Reisbeperkingen voor Joden.
Razzia's - op de Joden in Amsterdam.
Alle koper, nikkel, lood  en tin wordt in beslag genomen.
Duitsers vallen Rusland binnen.
Alle beelden, foto's en andere afbeeldingen van leden van de Koninklijke familie worden verwijderd uit openbare gebouwen.

Juli 01-07
03-07
05-07
10-07
10-07
11-07
24-07
24-07
24-07
28-07

90 politici van `Anti Revolutionaire Partij` als gijzelaars afgevoerd.
Persoonsbewijz van Joden van een 'J' voorzien.
Alle politieke partijen worden verboden.
Nederlands Vrijwilligers Legioen wordt opgericht om tegen het communisme te vechten.
Op grote schaal arrestaties van Joden in Amsterdam.
Nederlands verzet waarschuwt generaal Christiansen geen N.S.B. regering te installeren. Een dergelijke maatregel zou lijden tot stakingen, die pas eindigen als zo'n regering zou opstappen.

Eerste Nederlandse vrijwilligers vertrekken naar het Oostfront.

Augustus 01-08
07-08
08-08
12-08
12-08
12-08
14-08
24-08
VS-Russisch pact wordt getekend.
Illegaal Nederlands radiostation begint uitzendingen.
Beperkingen voor Joden m.b.t. financiele zaken en onroerend goed.
Verordening voor alle gemeenteraden, vanaf 01/09/1941 is de burgemeester de hoogste lokale gezagsdrager.
Rechtbanken worden gereorganiseerd.
Roosevelt en Churcill bereiden een Atlantisch pact voor.
Dr. J.J. Brutel en twee collega's richten het artsenverzet op.
September 01-09
01-09
15-09
15-09
28-09

Joodse kinderen van openbare scholen verwijderd. Zij gaan naar Joodse scholen.
Gemeenteraden ontbonden.
Borden "Voor Joden verboden" op alle openbare plaatsen aangebracht.
Vanaf dze datum moet alle Joods bezit worden geregistreerd.
Conferentie van Moskou. Groot BritanniŽ en de VS beloven Rusland te steunen.

Oktober 01-10
04-10
07-10
08-10
10-10
13-10
13-10
17-10
28-10
28-10

Joden wordt verboden openbare plaatsen te bezoeken.
Hitlerīs speech, Rusland is verslagen.
Razzia's op Joden in Arnhem, Apeldoorn en Zwolle.
Razzia's op Joden in Arnhem, Apeldoorn, en Zwolle.
Burgemeester van Rotterdam ontslagen en vervangen door een NSB burgemeester
Generaal Berenschot, commandant Nederlands leger overlijdt als gevolg van een vliegtuigongeluk in IndonesiŽ en wordt opgevolgd door generaal ter Poorten.
Duitse verklaring dat verzet wordt gestraft met de doodstraf.
Hoogste burgelijke gezagsdragers, secretarissen generaal Frederiks, Hirschfeld en Schrieke waarschuwen, dat de doodstraf wordt opgelegd aan saboteurs.

November  01-11
03-11
07-11
07-11
10-11
16-11
16-11
21-11
26-11
26-11
Joden mogen geen lid zijn van niet Joodse organisaties.
De nazi's richten een Joodse markt op in Amsterdam.
Joden moeten een vergunning hebben om te reizen.
Joden mogen geen lid zijn van verenigingen, w.o. bridgeclubs, dansverenigingen etc
Churchill waarschuwt Japan als de VS wordt aangevallen.
Eerste concert door de Van Leer Stichting georganiseerd en uitgevoerd door Joden voor Joden.
Joden geweerd uit niet Joodse hotels, theaters, zwembaden etc.
Artiesten gedwongen lid te worden van de `Kultuurkamer` als zij werkzaam willen blijven.
December 05-12
05-12
07-12
08-12
08-12
08-12
10-12
10-12
11-12
12-12
14-12
14-12
16-12
17-12
19-12
21-12
27-12

4.300 Nederlandse medici tekenen een petitie tegen de īArtsenkamer`, een organisatie waar zij lid van moeten zijn om hun werk te kunnen blijven doen.
Japanese aanval op Pearl Harbour.
Japan verklaard de oorlog aan de VS en Groot BritanniŽ, de Nederlandse overheid verklaard de oorlog aan Japan. Alle militaire verloven in IndonesiŽ worden ingetrokken. China verklaard de oorlog aan Japan en Duitsland.
De N.S.B. is de enige politieke partij die door de Duitsers wordt getolereerd.
Nederlandsche Unie wordt verboden.
Duitsland en ItaliŽ verklaren de VS de oorlog.
Mussert, leider van de N.S.B. belooft in Berlijn trouw aan Hitler.
Nederlandse Arbeidsdienst wordt verplicht voor alle studenten.
Mussert verbindt zijn leven aan Hitler, Nederland is een deel van de Nieuwe Orde.
Vanaf 11-12-1941 verklaard Nederland de oorlog aan ItaliŽ.
Gereformeerde kerken protesteren tegen de verplichte Arbeidsdienst.
Hitler benoemt zichzelf tot opperbevelhebber van de Duitse strijdkrachten.
Artsenkamer ingesteld.
Britse aanval op de Noorse kust.