holocaust, jewish, extermination, concentration camp, shoah, auschwitz, belzec, treblinka, monowitz, birkenau, night of the long knives,
deportations, judenrat, majdanek, westerbork, chelmno, vught, wannsee, theresienstadt, roma, sinti, night of the broken glass, extermination camps, nazi´s,
hitler, jews, diaspora, jewish council, judenrat, transportation, birkenau, ghetto, hans vanderwerff, sion soeters, aktion reinhard, terezin, himmler, david irving
holocaust denial, holocaust lest we forget, jews, synagogue, oswald pohl, odilo globocnik, deportations, judenrat, majdanek, westerbork, chelmno, vught,
wannsee, theresienstadt, roma, sinti, night of the broken glass, extermination camps, nazi´s, hitler, jews, diaspora, jewish council, judenrat, transportation,
birkenau, ghetto, hans vanderwerff, sion soeters, aktion reinhard, terezin, himmler, david irving, holocaust denial, holocaust lest we forget, jews, synagogue,
oswald pohl, siegfried seidl, protectorate, bohemia, moravia, murmelstein, karl rahm, anton burger, karl hermann frank,

 

Kampen in Holland - Kamp Schoorl


Gevangenen excerseren voor de barakken van het Polizeiliches Durchgangslager Schoorl. Aanvankelijk was dit kamp een interneringskamp voor Franse, Belgische en Engelsen burgers.

       Volgens Dr. L. de Jong, auteur van de boekenserie "Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog," werd in juni 1940 door de bezetter besloten, de in Nederland wonende Engelse, Franse en Belgische mannelijke staatsburgers van zestien jaar en ouder te interneren. Zij werden ondergebracht in een, aan de rand van de duinen liggend barakkenkamp te Schoorl, dat voor de meidagen van 1940 delen van een Nederlands infanterie-regiment had gehuisvest en na de capitulatie korte tijd werd gebruikt door een onderdeel van de Wehrmacht - het Duitse Leger. De Fransen en Belgen werden spoedig vrijgelaten, later ook de Engelsen, tussen zestien en achttien jaar. De oudere Engelsen werden, vermoedelijk in 1941, naar een civiel interneringskamp in Tost bij Gleiwitz in Opper-Silezië overgebracht. In december 1942, toen de Verenigde Staten met Duitsland in oorlog was, werden ook Amerikaanse staatsburgers uit Nederland, die eerst enige maanden in het kamp Amersfoort geďnterneerd waren, hier aan toegevoegd; de Amerikaanse vrouwen werden met de Engelse vrouwen naar een apart interneringskamp, in Liebenau aan het Meer van Konstanz overgebracht. Het totaal aantal geďnterneerden bedroeg in de zomer van 1944 ruim vierhonderd.

 

 

Arnold Schmidt

 Johann Stöver

Karl Peter Berg 


       SS-Untersturmführer - 2de Luitenant der SS Arnold Schmidt was de eerste commandant van het Interneringskamp Schoorl. Vermoedelijk werd het kamp Schoorl, aanvankelijk gewoon aangeduid als Internierungslager - Interneringskamp. Het ressorteerde onder de Befehlshaber der Sicherheitspolizei und der SD - Commandant van de Geheime Politie en van de Geheime Dienst en had een SS Officier als commandant. Schmidt werd vervangen door SS-Untersturmführer - 2de Luitenant der SS, Johann Stöver, die op zijn beurt weer vervangen werd door SS-Untersturmführer - 2de Luitenant der SS Karl Peter Berg. Het kamp werd bewaakt door manschappen van de Ordnungspolizei - Orde politie en kreeg, toen Stöver verdween, officieel de aanduiding: Polizeiliches Durchgangslager - Politie Doorgangskamp Schoorl. In feite was het al vele maanden een doorgangskamp, beter misschien: een concentratiekamp, in zoverre, dat het gebruikelijk was, om er groepen personen in op te sluiten die of in het kamp een korte straftijd ondergingen of er vastgehouden werden, in afwachting van hun transport naar een ander kamp.

 

Appél voor vrouwelijke gevangenen.

Vanaf medio augustus 1941 werden 450 gevangenen successievelijk overgebracht naar Amersfoort. Onder de 1,900 gevangenen in Schoorl bevonden zich ongeveer 25 vrouwen. Zij werden niet naar Amersfoort gezonden, maar gingen via één van de Amsterdamse Huizen van Bewaring, naar het beruchte kamp KL Ravensbrück. "Daar is het niet zo prettig als hier," zei Berg, de Lagerkommandant van Schoorl, tegen één van de vrouwen. Was Schoorl dan zo prettig? Helemaal niet, maar het regime was er minder streng en er is, voorzover bekend, niet één gevangene gestorven. Bij voorkeur werden communisten van Joodse afkomst door Berg getreiterd. Zij kregen vaak lichamelijk zware straffen.


       Onder hen waren de bijna 400 Amsterdamse en Haagse Joden, die bij razzia's op 22 en 23 februari 1941 opgepakt waren. Deze werden naar Buchenwald gedeporteerd. Begin maart kwamen daar een kleine tweehonderd 18 tot 30 jarigen bij, allen inwoners van Sommelsdijk, die in hechtenis genomen werden als strafgijzelaars. Wat was hun misdaad? Ze hadden herhaaldelijk personeel van het Duitse leger en de Nederlandse politie beledigd, waarvoor ze veroordeeld waren tot één maand detentie. Begin mei kwamen daar nog bijna driehonderd officieren van het 1ste luchtvaartregiment bij, die er van verdacht werden samengewerkt te hebben met drie piloten, die met 2 Fokker G-1's naar Engeland ontsnapt waren. Ze werden veroordeeld tot zes weken detentie. In de loop van 1941 werden meerdere mensen gevangen genomen, die vrij spoedig weer vrijgelaten werden of werden doorgezonden naar een van de Duitse concentratiekampen. Schoorl werd tegen het eind van oktober 1941 gesloten. In de vrij korte periode van het bestaan van kamp Schoorl, buitenlanders niet meegerekend, telde het kamp ongeveer 1,900 gevangenen. Doch nooit waren er meer dan 700 gevangenen tegelijk opgesloten.

       Waarom het kamp in Schoorl als Polizeiliches Durchgangslager opgeheven werd, is niet bekend. Men vermoedt dat de SD van oordeel was, dat de ligging te ongunstig was en dat het bovendien, zo dicht bij de kust, teveel risico's inhield; Het is echter ook mogelijk dat de terrein gesteldheid rond het kamp te weinig uitbreidingsmogelijkheden bood.