holocaust, jewish, extermination, concentration camp, shoah, auschwitz, belzec, treblinka, monowitz, birkenau, night of the long knives,
deportations, judenrat, majdanek, westerbork, chelmno, vught, wannsee, theresienstadt, roma, sinti, night of the broken glass, extermination camps, naziīs,
hitler, jews, diaspora, jewish council, judenrat, transportation, birkenau, ghetto, hans vanderwerff, sion soeters, aktion reinhard, terezin, himmler, david irving
holocaust denial, holocaust lest we forget, jews, synagogue, oswald pohl, odilo globocnik, deportations, judenrat, majdanek, westerbork, chelmno, vught,
wannsee, theresienstadt, roma, sinti, night of the broken glass, extermination camps, naziīs, hitler, jews, diaspora, jewish council, judenrat, transportation,
birkenau, ghetto, hans vanderwerff, sion soeters, aktion reinhard, terezin, himmler, david irving, holocaust denial, holocaust lest we forget, jews, synagogue,
oswald pohl, siegfried seidl, protectorate, bohemia, moravia, murmelstein, karl rahm, anton burger, karl hermann frank,

 

Het Derde Rijk - Nazi Duitsland     

 Drie fotoīs van de opkomst van nazi Duitsland


        
       Het Derde Rijk - Het Derde Rijk was de officiŽle benaming in Duitsland van de periode die begon in januari 1933 en duurde tot mei 1945, in de volksmond, het nazi tijdperk. Het moest de opvolger zijn van het middeleeuwse of vroege Romeinse Rijk, dat ongeveer van 800 tot 1806 duurde en bekend stond als het Eerste Rijk en de opvolger van het Duitse Rijk of Tweede Rijk, dat duurde van 1871 tot 1918.

       Adolf Hitler's Derde Rijk zou duizend jaar blijven bestaan. Echter, haar geweldadige en destructieve bestaan, kwam tot een einde met de onvoorwaardelijke overgave aan de geallieerde strijdkrachten in 1945.

   

Adolf Hitler stelt zich voor aan
Paul von Hindenburg

Hitler's benoeming tot kanselier, 30 jan., 1933. Rechter voorgrond Goering, rechts achter Hess.


       Na de nederlaag geleden aan het einde van WW I, werd de Weimar Republiek tussen 1919 en 1933 geplaagd door inwendige machtsworstelingen. Reacties tegen het verdrag van Versailles en de opgelegde schadeloosstellingen waren gemengd. Zowel politiek links als uiterst rechts waren het niet eens met de voorwaarden van het verdrag. Pogingen om de republiek te stabiliseren en om Duitsland's internationale positie te verbeteren faalden. Het ineenstorten van de effectenmarkt in 1929 voedde het streven van de Nationaal Socialisten - nazi's, om de Republiek omver te werpen. Onder het leiderschap van Adolf Hitler en zijn handlangers brak in Duitsland een tijdperk van volslagen duisternis aan. Echter niet alleen Duitsland werd hierin betrokken, bijna geheel Europa werd door Duitsland met militaire overmacht verslonden en dat bracht nagenoeg de gehele wereld in het conflict dat nu als de Tweede Wereldoorlog wordt aangeduid.

       Het Derde Rijk zou duizend jaar voortduren, maar nadat het aan miljoenen mensen aan beide zijden het leven gekost had kwam het Derde Rijk na slechts twaalf jaar aan een verwoestend einde. De nazi revolutie vond plaats tussen de jaren 1933 en 1939 en daarmee werd de totalitaire politiestaat onder Adolf Hitler gevestigd. Deze bereikte het hoogtepunt met de vervolging en uiteindelijke uitroeiing van het Joodse volk uit Europa toen zes miljoen van hen in Hitler's vernietigingscentra omgebracht werden. Ik zou onrecht doen aan de Sinti en Roma, de geestelijk gehandicapten, de homoseksuelen, Jehova Getuigen, predikanten en priesters van diverse denominatie's en verdere minderheden die door de nazi's vervolgd werden als ik geen melding van hen zou maken. Onder hen werden eveneens honderdduizenden op brute manier door de nazi's omgebracht. Daarnaast moet melding gemaakt worden van de talloze krijgsgevangenen, voornamelijk Russen, die genadeloos met miljoenen afgemaakt werden. Deze slachting wordt terecht 'de Holocaust' genoemd.

       Gedurende de beginjaren van nazi Duitsland, ging de natie door een rigoureus herbewapeningsprogramma. Dit was in strijd met het verdrag van Versailles. Deze herbewapening leidde tot de gewelddadige veroveringen van Europese landen, dat uiteindelijk weer leidde tot een allesomvattende oorlog, die een ongekende schaal van vernietiging, geweld en moord zou kennen.

       Duitsland sloot eerst een verbond met ItaliŽ, daarna ook met Japan. Zo werd de beruchte As-mogendheid gevormd. De Tweede Wereldoorlog begon pas in volle macht toen het Duitse leger Polen onder valse voorwendsels binnenviel en het land onder de voet liep. In werkelijkheid was de verovering van Europa begonnen. De uiteindelijke nederlaag en vernietiging van de As-mogendheid door de geallieerden in 1945 betekende het einde van een kwaadaardig Rijk dat duizend jaar zou moeten hebben bestaan.