holocaust, jewish, extermination, concentration camp, shoah, auschwitz, belzec, treblinka, monowitz, birkenau, night of the long knives,
deportations, judenrat, majdanek, westerbork, chelmno, vught, wannsee, theresienstadt, roma, sinti, night of the broken glass, extermination camps, nazi´s,
hitler, jews, diaspora, jewish council, judenrat, transportation, birkenau, ghetto, hans vanderwerff, sion soeters, aktion reinhard, terezin, himmler, david irving
holocaust denial, holocaust lest we forget, jews, synagogue, oswald pohl, odilo globocnik, deportations, judenrat, majdanek, westerbork, chelmno, vught,
wannsee, theresienstadt, roma, sinti, night of the broken glass, extermination camps, nazi´s, hitler, jews, diaspora, jewish council, judenrat, transportation,
birkenau, ghetto, hans vanderwerff, sion soeters, aktion reinhard, terezin, himmler, david irving, holocaust denial, holocaust lest we forget, jews, synagogue,
oswald pohl, siegfried seidl, protectorate, bohemia, moravia, murmelstein, karl rahm, anton burger, karl hermann frank,

 

Majdanek - Vernietigingskamp


Toren en prikkeldraadomheining. De eenvoud van de omheining geeft aan, dat men niet lang zou blijven.

       Majdanek, ook wel gespeld als Maidanek, was zowel een concentratie- als een vernietigingskamp, gelegen aan de zuid-oostelijke rand van de stad Lublin in Polen, met als gevolg dat dit dodenkamp voor mensen de naam kreeg van Lublin-Majdanek. Oorspronkelijk was het kamp bedoeld om krijgsgevangenen te herbergen. Voor dit doel werd de poort geopend op 21 juli 1941. De eerste 5,000 krijgsgevangenen waren soldaten van de USSR. Ze arriveerden in het najaar van 1941. Het duurde niet lang of ze kwamen om van honger en/of blootstelling aan het strenge klimaat. De volgende transporten bestonden hoofdzakelijk uit Poolse Joden. Het is echter een bekend feit dat ook niet-Joodse Poolse gevangenen naar Majdanek gezonden werden. In het najaar van 1942 werd het kamp een vernietigingskamp voor Joden. De eerste transporten met 15,000 Joodse slachtoffers kwamen uit Slowakije en het Protectoraat Bohemen en Moravië. Daarna nog eens 36,500 van het Poolse platteland. Ook kwamen er 6,000 uit Nederland terwijl tevens Griekse Joden naar Majdanek gedeporteerd werden. Daarna volgden 74,000 Poolse Joden uit Warschau, Bialystok en uit de omgeving van Lublin. Zoals in vele andere gevallen, varieert vanwege de geringe beschikbare informatie en gebrek aan gevonden documentatie, het aantal vermoorde Joden in Majdanek. Naar schatting moet het aantal tussen de 100,000 en 250,000 liggen. Het grootste gedeelte kwam uit Polen. Men schat dat in totaal tussen 250,000 en 500,000 mensen hier zijn omgekomen, dat waren dus, Joden, krijgsgevangenen en niet-Joodse gevangenen. Voornamelijk door uithongering, maar ook door executies. Het zal hoogstwaarschijnlijk nooit bekend worden hoeveel Russische krijgsgevangenen hier en in andere kampen de dood vonden. Hun aantal loopt in de miljoenen.

 

Crematoria in Majdanek met bergen as, zoals werd aangetroffen na de bevrijding.


       Aanvankelijk werden de slachtoffers in een nabijgelegen bos vermoord met de kogel, waarna ze in massagraven begraven werden. Een bijzonder gruwelijke dag vond plaats in november 1943. Uit vergelding voor een opstand die plaats vond in de getto's, maar vooral voor de opstanden van Sobibor en Treblinka, besloten de nazi's om de vernietiging van de Joden in het district van Lublin te bespoedigen. Deze slachtpartij werd cynisch Aktion Erntefest - actie Oogstfeest genoemd. Alhoewel Majdanek geen deel uitmaakte van Aktion Reinhard - Operatie Reinhard, kwam de methode van uitroeiing overeen met die van Operatie Reinhard. Er werden gaskamers gebouwd waar de beruchte Zyklon B korrels gebruikt werden als massavernietigingsmiddel. Deze korrels produceerden een snel dodend blauwzuur gas. Na de vergassing werden de lichamen gecremeerd.

       Zoals eerder vermeld, kwamen de Joden in opstand tegen het barbaarse nazi regime. Vooral in de omgeving van Lublin ontstond een sterke ondergrondse beweging. Toen in de kampen van Sobibor en Treblinka de gevangenen in opstand kwamen tegen de SS barbaren, werd uit wraak het overgrote deel van de Joodse gevangenen die zich nog in Majdanek bevonden door de nazi's met machinegeweervuur om het leven gebracht. Op 3 november 1943 alleen al werden 18,000 Joden vermoord. In totaal werden op deze manier 42,000 Joden omgebracht. Ze werden begraven in diepe greppels die ze eerst zelf hadden moeten graven. Tegen het eind van de oorlog, met het naderen van het Russische leger, trachtten de nazi's met behulp van overgebleven gevangenen van andere kampen om alle sporen van hum misdaad uit te wissen. Toen op 24 juli 1944 uiteindelijk het kamp bevrijd werd door het Rode leger trof men slechts enkele honderden gevangenen uit verschillende landen, levend aan.