holocaust, jewish, extermination, concentration camp, shoah, auschwitz, belzec, treblinka, monowitz, birkenau, night of the long knives,
deportations, judenrat, majdanek, westerbork, chelmno, vught, wannsee, theresienstadt, roma, sinti, night of the broken glass, extermination camps, nazi´s,
hitler, jews, diaspora, jewish council, judenrat, transportation, birkenau, ghetto, hans vanderwerff, sion soeters, aktion reinhard, terezin, himmler, david irving
holocaust denial, holocaust lest we forget, jews, synagogue, oswald pohl, odilo globocnik, deportations, judenrat, majdanek, westerbork, chelmno, vught,
wannsee, theresienstadt, roma, sinti, night of the broken glass, extermination camps, nazi´s, hitler, jews, diaspora, jewish council, judenrat, transportation,
birkenau, ghetto, hans vanderwerff, sion soeters, aktion reinhard, terezin, himmler, david irving, holocaust denial, holocaust lest we forget, jews, synagogue,
oswald pohl, siegfried seidl, protectorate, bohemia, moravia, murmelstein, karl rahm, anton burger, karl hermann frank,

 

Kampen in Holland - Locatie van de kampen


       Op deze kaart van Nederland kunt u bij benadering de plaats vinden, waar tussen 1939 en 1945 de vijf voornaamste nazikampen in Nederland te vinden waren, nl. Amersfoort, Ommen, Schoorl, Vught en Westerbork. Kamp Westerbork was een transitokamp van waaruit Joden en zigeuners naar vernietigingscentra in Polen gedeporteerd werden. Kamp Vught was een concentratiekamp, maar diende tevens als transitokamp. Amersfoort was, evenals Ommen een wreed concentratiekamp. Ommen was in feite een strafkamp met Nederlandse bewakers, die zich als beulen gedroegen. Het kamp in Schoorl werd eerst gebruikt om er buitenlanders in op te sluiten, die na de capitulatie in Nederland achtergebleven waren. Daarna werd Schoorl gebruikt als een strafkamp. Vanwege de ongunstige ligging van het kamp werden de mannelijke gevangenen overgebracht naar Amersfoort, terwijl de kleine groep vrouwen die in Schoorl zat, naar het kamp Ravensbrück in Duitsland werden gezonden.

       Westerbork lag op korte afstand, ongeveer 12.9 km van Assen, de hoofdstad van Drente. Daarbij vergeleken lag Vught dichter bij de hoofdstad van Noord Brabant, Den Bosch, namelijk op ongeveer 5 km ten zuidwesten daarvan. Naast Joodse gevangenen werden er in Vught ook Nederlandse politieke gevangenen en gijzelaars vast gezet. In contrast met de onmenselijke behandeling die de gevangenen in Amersfoort, Vught en Ommen ondervonden, werden de Joden die in Westerbork zaten, vrij redelijk behandeld. Dat wil niet zeggen dat het in Westerbork een pleziertje was, integendeel. De behandeling was over het algemeen vrij behoorlijk. Zelfs het voedsel, met uitzondering van de tijden van overbevolking, was redelijk en voldoende. Om de mensen valse hoop te geven, moesten de kinderen verplicht naar school. Dat maakte maar weinig meer uit als kinderen op transport naar het Oosten moesten, met of zonder de ouders, want ook dat kwam helaas voor. Er was een uitgebreide medische dienst beschikbaar en ook werden de gevangenen 'getrakteerd' op regelmatige toneelvoorstellingen. Alles om het geheel een 'normale' gedaante te geven. Niet normaal waren de wekelijkse deportaties naar het Oosten, met als einddoel de vernietigingscentra in Polen, Auschwitz, Birkenau en Sobibor.

       Het gevreesde kamp Amersfoort lag ten oosten van Amsterdam. Het was een strafkamp waar de gevangenen, vooral de Joden, communisten en arbeidsweigeraars op de meest barbaarse wijze werden mishandeld.

       Kamp Ommen werd later opgericht en zowel de leiding, als de bewaking bestond voornamelijk uit Nederlandse SS´ers. In het kamp werden aanvankelijk, voornamelijk zwarthandelaren en Arbeitseinsatz weigeraars ondergebracht. Ommen lag ongeveer 40 km ten zuiden van Westerbork nabij de Duitse grens. Realiteit voor de gevangenen was, dat zij dagelijks geconfronteerd werden met geweld en wreedheid en dat de behandeling in Ommen respectloos en inhumaan genoemd kan worden. 

 

 

 


Witte pijlen markeren de locatie van de vijf kampen. Klik op de map voor een vergroting of klik op de pijlen om de webpagina van jet betreffende kamp te bezoeken.